శాస్త్ర విజ్ఞానము ఇప్పుడు మిగతా భారతీయ భాషల్లో కూడా... ఇక్కడ నొక్కి చూడండి. For Science in other Indian Languages. Please Click here.

భారతీయ సంస్కృతి - ఆధునిక విజ్ఞానం

Posted by శ్రీనివాస చక్రవర్తి Sunday, December 4, 2011
ఈ బ్లాగ్ లో తరచు ఒక వివాదాంశం తలెత్తుతూ ఉంటుంది. ఆధునిక విజ్ఞానం గురించి విస్తారంగా చెప్పుకోవడం ఒక విధంగా ప్రాచీన భారత విజ్ఞానాన్ని, అసలు మొత్తం భారతీయ సంస్కృతినే కించపరిచినట్టుగానిర్లక్ష్యం చేసినట్టుగా కొంత మంది భావిస్తూ ఉంటారు. ఆ ధోరణిలో ఎన్నో కామెంట్లు కూడా గతంలో చూశాం. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని విషయాలు స్పష్టీకరించదలచుకున్నాను.

ఆధునిక విజ్ఞానం "పాశ్చాత్య" విజ్ఞానం కాదు. విశ్వజనీన విజ్ఞానం. దాని ఆరంభంలో కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం పాశ్చాత్యులు ప్రముఖ పాత్ర పోషించి ఉండొచ్చును గాక. గత శతాబ్దాలలో కూడా వారే ఎంతో కృషి చేసి ఉండొచ్చును గాక. కాని ఈ ఇరవయ్యొకటవ శతాబ్దంలో వైజ్ఞానిక ఆవిష్కరణ ఒక అంతర్జాతీయ ప్రయాస అయిపోయింది. తూర్పుకి, పడమరకి చెందిన ఎన్నో దేశాల వారు కలగలిసి విజ్ఞానపు సరిహద్దులను ముందుకు తోస్తున్నారు. కనుక అది
పాశ్చాత్య విషయం అనడం అసమంజసం.

ఇది ఇలా ఉండగా అసలు ఆధునిక విజ్ఞానం లోని తత్వం వ్యక్తులకి, జాతులకి, దేశాలకి, సంస్కృతులకి అతీతమైన తత్వం. ఏ దేశం చెప్పినా, ఏ సంస్కృతి నమ్మినా చివరి మాట ప్రకృతిదే, యదార్థానిదే. "మా సంస్కృతి చెప్పింది కనుక ఇది గొప్పది" అనడం వైజ్ఞానిక తత్వానికి పూర్తి వ్యతిరేకం. ఆ చెప్పిన విషయాన్ని యదార్థం సమర్ధిస్తోందా లేదా అన్నదాన్ని మళ్ళీ మళ్లీ పరీక్షించి తేల్చుకున్న తరువాతేదాని గొప్పదనాన్ని ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది.

కాని మన గతానికి చెందిన విషయాలని నిర్వివాదంగా ఒప్పుకోవాలి, ప్రశంసించాలి అన్నట్టుగా కొంతమంది పట్టుబడతారు. కాని ఆ విషయాలని ఒక్కొక్క దాన్ని ప్రశ్నించి, దాన్ని యదార్థం సమర్ధిస్తోందా లేదా అని సరిచూసి, అప్పుడు దాన్ని ఒప్పుకునేటంత సహనం గాని, సద్భావం గాని, సామర్థ్యం గాని ఈ కోవకి చెందిన వ్యక్తులకి ఉన్నట్టు లేవు. ఈ రకమైన cultural chauvinism ఒక విధంగా మన వెనుకబాటు తనానికి కారణం కావచ్చు.

దాని గురించి Sri Aurobindo రాసిన "Foundations of Indian Culture" నుంచి ఒక చిన్న అంశాన్ని ఇక్కడ పోస్ట్ చేసున్నాను.

"...For there are a plenty of Indians now who are for a stubbornly static defense [of ancient Indian culture], and whatever aggressiveness they put into it consists in a rather vulgar and unthinking cultural chauvinism which holds that whatever we have is good for us because it is Indian or even that whatever is in India is the best, because it is the creation of the Rishis. As if all the later clumsy and chaotic developments were laid down by those much misused, much misapplied and often very much forged founders of our culture. ... It [such defense] amounts to an attempt to sit stubbornly still while the Shakti of the world is rapidly moving on her way, and not only the Shakti of the world but the Shakti of India also. ...The past has to be used and spent as mobile and current capital for some larger profit, acquisition and development of the future: but to gain we must release, we must part with something in order to grow and live more richly, - that is thelaw of universal existence. Otherwise the life within us will stagnate and perish in its immobile torpor. Thus to shrink from enlargement and change is too a false confession of impotence. It is to hold that India's creative capacity in religion and in philosophy came to an end with Shankara, Ramanuja, Madhwa and Chaitanya and in social construction with Raghunandan and Vidyaranya. It is to rest in art and poetry either in a blank and uncreative void or in a vain and lifeless repetition of spent forms and motives. It is to cling to social forms that are crumbling and will continue to crumble in spite of our efforts and risk to be crushed in their collapse.

"The objection to any large change - for a large and bold change is needed and no peddling will serve our purpose - can be given a plausible turn only if we rest it on the contention that the forms of a culture are the right rhythm of its spirit and in breaking the rhythm we may expel the spirit and dissipate the harmony forever. Yes, but though the Spirit is eternal in its essence and in the fundamental principles of its harmony immutable, the actual rhythm of its self-expression inform is ever mutable...To recognize defect in the form is not to deny the inherent spirit; it is rather the condition for moving onward to a greater future amplitude, a more perfect realization, a happier outflow of the Truth we harbour. Whether we shall actually find a greater expression than the past gave us, depends on our own selves, on our capacity of response to the eternal Power and Wisdom and the illumination of the Shakti within us and on our skill in works, the skill that comes by unity with the eternal Spirit we are in the measure of our light labouring to express;yogah karmasu kaushalam.


"This from the standpoint of Indian culture, and that must be always for us the fist consideration and the intrinsic standpoint. But there is also the standpoint of the pressure of the Time Spirit upon us...Here too the policy of new creation imposes itself as the sure and only effective way. Even if to stand still and stiff within our well-defended gates were desirable, it is no longer possible. ...For good or ill the world is with us; the flood of modern ideas and forces are pouring in and will take no denial. There are two ways of meeting them, either to offer a forlorn and hopeless resistance or to seize and subjugate them. If we offer only an inert or stubborn passive resistance, they will still come in on us, break down our defenses where they are weakest, sap them where they are stiffer, and where they can do neither, steal in unknown or ill-apprehended by underground mine and tunnel. Entering unassimilated they will act as disruptive forces, and it will be only partly by outward attack but much more by an inward explosion that this ancient Indian civilisation be shattered to pieces. Ominous sparks are already beginning to run about which nobody knows how to extinguish, and if we could extinguish them we should not bebetter off, for we should yet have to deal with the source from which they are starting. Even the most rigid defenders of the present in the name of the past show in their every word how strongly they have been affected by the new ways of thinking. Many if not most are calling passionately,calling inevitably for innovations in certain fields, changes that are European in spirit and method which once admitted without some radical assimilation and Indianization, will end by breaking the social structure they are defending. That arises from confusion of thought and an incapacity ofpower. Because we are unable to think and create in certain fields, we are obliged to borrow without assimilation or with only an illusory pretence of assimilation. Because we cannot see the whole sense of what we are doing from a high inner and commanding point of vision, we are busy bringing together disparates without any saving reconciliation. A slow combustionand a swift explosion are likely to be the end of our efforts.

"...What we have to do is to front the attack with new and more powerful formations which will not only throw it back, but even, where that is possible and helpful to the race, carry the war into the assailant's country. At the same time we must take by a strong creative assimilation whatever answers to our own needs and responds to the Indian spirit. In certain directions, as yet all too few, we have begun both these movements. In others we have simply created an unintelligent mixture or else have taken and are still taking over rash crude and undigested borrowings. Imitation, a rough and haphazard borrowing of the assilant's engines and methods may be temporarily useful, but by itself it is only another way of submitting to conquest. A stark appropriation is not sufficient; successful assimilation to the Indian spirit is the needed movement. The problem is one of great immediate difficulty and stupendous in its proportions and we have not approached it with wisdom and insight. All the more pressing is the need to awaken to the situation and meet it with original thinking and a conscious action wise and powerful in insight and sure in process. A mastering and helpful assimilation of new stuff into an eternal body has always been in the past a peculiar power of the genius of India."

Sri Aurobindo From "Foundations of Indian Culture"

108 comments

 1. "ఆధునిక విజ్ఞానం "పాశ్చాత్య" విజ్ఞానం కాదు. విశ్వజనీన విజ్ఞానం."

  శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారూ,
  ఈ ఒక్క వాక్యంతోనే అరువు తెచ్చుకుంటున్న విదేశీ సిద్ధాంతాలు, జ్ఞానాలు అంటూ ప్రతి పాశ్చాత్య సిద్ధాంతాన్ని ఈసడించుకుంటున్న వారికి సరైన సమాధానం చెప్పారు. కాని, గుండుసూది నుంచి ఐ ప్యాడ్‌ల వరకు పాశ్చాత్య విజ్ఞానం రూపొందిస్తున్న సమస్త ఆవిష్కరణలను ఇంట్లోకి తెచ్చిపెట్టుకోవడంలో ఇలాంటి వారే ముందుంటారు. ఇదొక కొత్త తరహా భావదారిద్ర్యం అనుకోండి.

  పోతే నాదొక చిన్న సలహా. ఇంత చక్కటి ఉల్లేఖనను మీరు ఇంగ్లీషులో కాకుండా సాధారణ తెలుగు పాఠకులకోసం అనువదించి ప్రచురించి ఉంటే బాగుండేది. సమయాభావం కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు కాని ఇంత విలువైన కథనం దీనివల్ల చాలా మంది పాఠకులకు అందుబాటులో లేకుండా పోతోంది. అదే బాధ.

  చాలా మంచి కథనం. ఏమాత్రం వీలున్నా ఉల్లేఖనను తెలుగు చేసి ప్రచురించగలరు.

   
 2. Anonymous Says:
 3. Great! Science is not constrained!

  It was there everywhere! only......the narrowness of mind,,,,always prevails......so manu idiots in these blogs! just a proof!

   
 4. Anonymous Says:
 5. Science were there....In India....long back in 3rd Century BC itself...why it has become a western property is...we gave it up....not me and you...but those people back then.....and those west people used it!!!! making us idiots!

  what matters now???? bhaskara?? aryabhattaa?? Brahmagueptha??? sushrush??? kapilaa??? what??? already lost ti them...our chethagaaanithanam!!!!!! dont cry on it....take it easy!!!!we are that!!!!!

   
 6. Anonymous Says:
 7. @ the first anonymous...

  You are absolutely right!!!!

   
 8. why it has become a western property is
  ________________________________________

  Because of brainless idiots like you who don't even know how to quote a reference but pose as researchers.


  not me and you
  _______________

  Not me, just you :)

   
 9. what matters now????
  _____________________

  Definitely not the incompetent people like you who are good for nothing :)

   
 10. చక్రవర్తి గారు, మీకు అసలు సమస్య అర్థం కాలేదు. పూర్వం ఈజిప్ట్‌లోని అలెక్సాండ్రియా పట్టణంలో కూడా సైంటిస్ట్‌లు ఉండేవాళ్ళు. అయినా ఈజిప్ట్ కూడా మన ఇండియాలాగే సైన్స్‌లో ఎందుకు వెనుకబడిపోయింది? బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జెర్మనీ లాంటి దేశాలు సామ్రాజ్యవాద దేశాలు. అవి ఇతర దేశాలని దోచుకున్న డబ్బు ఉపయోగించి సైన్స్‌ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఇంకో సమస్య ఉంది. సైంటిస్ట్‌లు కొత్తగా ఏమి కనిపెట్టినా దాని గురించి మన వేదాలలో ముందే ఊహించి చెప్పారు అనడం. ఒకవేళ అది నిజమైతే వేదాలలో ఉన్న శ్లోకాలన్నీ బయటపెట్టాలి కదా. అప్పుడు సైంటిస్ట్ కొత్త వస్తువు కనిపెట్టిన ప్రతిసారి దాని గురించి వేదాలలో ముందే వ్రాసారు అని చెప్పాల్సిన అవసరం రాదు. కానీ మన హిందూ పండితులు వేదాలలో ఏముందో బయటపెట్టరు. బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఇంతే. సునామీ వచ్చినప్పుడు అది వస్తుందని బ్రహ్మం గారు ముందే చెప్పారని బ్రహ్మం గారి మఠం సభ్యులు ప్రకటించారు. ఈ విషయం సునామీ రాకముందే చెపితే సముద్ర తీర ప్రాంతాలలోని ప్రజలు బతికేవాళ్ళు కదా అని అడిగితే అది తమ పని కాదు అన్నట్టు మాట్లాడారు. వేద పండితులకీ, జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళకీ తేడా లేదు మన దేశంలో.

   
 11. నెలవంక గారు, మనవాళ్ళు స్వదేశీ సంప్రదాయానికి విదేశీ జ్ఞానం పేరు పెట్టి మరీ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. 1840 వరకు మన ఇండియాలో మత శాస్త్రాలనీ, విజ్ఞాన శాస్త్రాలనీ రెండిటినీ indicate చెయ్యడానికి శాస్త్రం అనే ఒకే పదం ఉపయోగించేవాళ్ళు. 1840 తరువాతే శాస్త్రం అనే పదాన్ని విభజించి మత శాస్త్రాలనీ, విజ్ఞాన శాస్త్రాలనీ వేరు చేశారు. ఈ విషయం ఇప్పటి వేద పండితులు గానీ, జ్యోతిష్యులు గానీ ఒప్పుకోరు. ఒప్పుకుంటే మతానికీ, సైన్స్‌కీ తేడా ఉందని ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు సైన్స్ పేరు చెప్పుకునే చదువుకున్న భక్తులని ఆకర్షిస్తున్నారు. సైన్స్ పేరు చెప్పుకోకపోతే చదువుకున్న భక్తులు రారు అని వాళ్ళ అభిప్రాయం. పూర్వం మన ఇండియాలో కూడా సైంటిస్ట్‌లు ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆవిరి యంత్రం లాంటివి ఇండియావాళ్ళు ఎందుకు కనిపెట్టలేకపోయారు? లండన్, బ్రిస్టల్ పట్టణాలలో 1700ల టైమ్‌లోనే ఆవిరి యంత్రాలతో నడిచే మిల్లులు ఉండేవి. కానీ ఆ కాలంలో మన ఇండియాలో చేతి యంత్రాలతో నడిచే పరిశ్రమలు మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పటికీ పల్లెటూర్లలో చేతి మగ్గాలతోనే బట్టలు నేస్తుంటారు.

   
 12. నెలవంక గారు, సిద్ధాంతాల విదేశీయత గురించి మీ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇక్కడ వ్రాసాను: http://stalin-mao.net.in/kirmlcbduiqy

   
 13. మనకు లభిస్తున్న మన చరిత్ర, విజ్ఞానమూ సమగ్రం కావు. అవి వాస్తవచిత్రంలో ఒక్కశాతాన్నైనా ప్రతిబింబిస్తాయో లేదో ! వాటిని పట్టుకుని ఇండియాలో సైన్సు లేదనడం సమంజసం కాదు. ప్రపంచంలో ఏ దేశమూ గుఱికానన్ని విదేశీ స్వదేశీదాడులకి బలైన దేశమిది. ఈ దాడుల్లో గ్రామాలకి గ్రామాల్నే, నగరాలకి నగరాలనే నాశనం చేసేవారు. తళ్ళికోట యుద్ధమప్పుడు విజయనగరం మీద దాడిచేసిన తురుష్కులు కేవలం కొద్దిరోజుల్లోనే ఆ నగరాన్ని నేలమట్టం చేశారు. అప్పట్లో అది 5 లక్షల జనాభా గల నగరం. అలాంటి విధ్వంసకాండల్లో వందలాది వేలాది అమూల్యగ్రంథాలు పరశురామప్రీతి అయ్యేవి. అంతేకాక ఆ యుద్ధాల్లో భారీయెత్తు మారణహోమాలూ, ఊచకోతలూ విఱివిగా జఱిగేవి. వాటిల్లో పండితులూ, శాస్త్రవేత్తలూ అందఱూ చనిపోయేవారు. ఉదాహరణకి - అక్బర్ చితోడ్ ని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు ఆ పట్టణంలోని 40,000 (నలభైవేల) మంది సామాన్యపౌరుల్ని అక్బర్ సైన్యాలు కేవలం 24 గంటల్లో హతమార్చాయి.

  ఇంత జఱిగినప్పటికీ మనదాకా వచ్చి మిగిలిన ఆ కొద్ది సైన్సు గ్రంథాల ద్వారా ప్రాచీన భారతదేశపు వైజ్ఞానిక వైభవాన్ని స్థాలీపులాక న్యాయంగా ఊహించడానికి మనకవకాశం కలుగుతోంది. కొత్త టెక్నాలజీలు రాగానే పాత టెక్నాలజీల్ని అవతల పారేయడం వల్ల కూడా ఆనాటి వైజ్ఞానిక టెక్నిక్కులు కాలగర్భంలో కలిసిపోయి "అసలవి లేవేమో" అనే అనుమానానికి మనల్ని గుఱిచేయడం మఱో కారణం. Science and technology in this country had been practised by artisan comunities who did not bother to record them. Once those communities went out of business, the technology too died.

   
 14. http://teluguwebmedia.in మీకు నూతన సంవత్సర స్వాగతం పలుకుతోంది.
  -- ప్రవీణ్ శర్మ

   
 15. ఆలస్యంగా పై వ్యాఖ్యలు చూస్తున్నాను. చర్చలో పాల్గొన్న అందరికీ దన్యవాదాలు. కాని 'మను ఇడియట్స్' అనే పదం ప్రయోగించడం మంచిది కాదనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇది ప్రధాన వ్యాసం ఉద్దేశ్యాన్ని, చర్చను కూడా పక్క దోవలు పట్టిస్తుంది. ప్రాచీన సంస్కృతిలో గొప్పవి అభ్యుదయకరమైనవి అయిన అంశాలను ఎత్తిపట్టడంలో మనకు సైద్ధాంతిక, భావజాల వ్యత్యాసాలు అడ్డు రాకూడదు.

  అంతులేని ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని తలుచుకుని ఒళ్లు మర్చిపోవడం ఎంత అసంగతమైనదో, ప్రాచీన మానవుల అమేయ కృషిని, చారిత్రక పరిమితులలో కూడా వారు సాధించిన అద్భుత విజ్ఞాన ఆవిష్కరణలను వస్తుగతంగా, హేతు దృష్టితో అంచనా వేయకుండా కొట్టి పారేయడం అంతకంటే మించి అసంగతమైన విషయం.

  అసంగతం అనుకోకపోతే ఒక చిన్న మాట. మానవజాతి సాధించిన సమస్త విజ్ఞానాంశాలను యువత తనదిగా చేసుకోవాలని 1920ల మొదట్లో లెనిన్ రష్యన్ యువజనులకు సూచించాడు. దేశాభిమానాన్ని చాటుకుందాం కాని మన బానిసత్వపు గతాన్ని ద్వేషిద్దాం అని కూడా లెనిన్ చెప్పాడు. పాశ్చాత్య పెట్టుబడిదారీ విధానం సాధించిన అత్యున్నత విజ్ఞానాంశాలను ఆకళింపు చేసుకోలేకపోతే, దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతే, విప్లవం గెలిచిన సమాజాలు కూడా నిలబడలేవని అన్నాడు. అందుకే విప్లవానంతర సోవియట్ యూనియన్ గెలుపుకు సోషలిస్టు ఆచరణ, అమెరికన్ నైపుణ్యం రెండూ అవసరమని లెనిన్ పదే పదే చెబుతూ వచ్చాడు.

  ఈ కోణం నుంచి చూస్తే ఒక నాగరికత ఎంత ప్రాచీనమైందైనా కావచ్చు. గొప్పదైనా కావచ్చు. దాన్నుంచి సమకాలీన సమస్యలను పరిష్కరించుకునే పాఠాలు నేర్చుకోవాలంటే మనం చేయవలసిన మొదటి పని ఆ నాగరికతను నిర్మించిన వారు రక్తమాంసాలున్న మనలాంటి మానవులే అని తెలుసుకోవడం. వాళ్లూ కూడూ మనలాగే విజయాలను, పరాజయాలను చవి చూశారు. వాళ్లు దైవాంశ సంభూతులుగా లేరు. ప్రకృతి సూత్రాలు పనిచేయని లోకంలో వారు నివసించలేదు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు వారు సాధించిన గొప్ప ఆవిష్కరణలను గౌరవించడం మనకు అర్థమవుతుంది.

  భారత్‌లో అయినా చైనాలో అయనా ఈజిప్టులో అయినా గ్రీకులో అయినా, పర్షియన్ నాగరికతలో అయినా మనిషి పోగు చేసుకున్న -సంచిత- జ్ఞానం ఆకాలంలోనే అద్భుతాలను సృష్టించింది. దాన్ని స్వీకరించడంలో, దాన్ని గుర్తించి గౌరవించడంలో ఎవరూ వెనుకబడకూడదు. దీనికి భిన్నంగా అన్నీ మనవాళ్లే కనిపెట్టారు.. మనకు తెలియంది లేదు అని మనకు మనమే భుజాలు చరుచుకుని అంతటితో ఆగిపోతే ఏ సమాజానికీ ప్రయోజనం లేదనే నా అభిప్రాయం.

   
 16. తాడేపల్లి గారూ, ఈ కోణంలోనే మీ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తాను.

  వర్ణ విభజన అనివార్యంగా కులవిభజనలోకి మారి ఉత్పత్తి గురించిన జ్ఞానం కులాల పరిధిలో గిడసబారిపోయినప్పుడే భారతీయ సమాజం స్తబ్దంగా ఉండిపోయిందేమో ఆలోచించండి. వందల సంవత్సరాలపాటు మనం చేసినపనే చేస్తూ పోయాం. చేతి వృత్తుల వారు దశాబ్దాలు, శతాబ్దాలు సాధించిన అద్భుతమైన వృత్తి జ్ఞానం ఎవరికీ అందకుండా పోయింది. ప్రాచీన సమాజంలో ఉత్పత్తిలో, తయారీలో, ఆవిష్కరణల్లో వస్తున్న ప్రతి మార్పును అక్షరబద్దం చేయడంలో, ముందుతరాలవారికి దాన్ని అందించడంలో ఇతర దేశాలు సాధించిన ప్రగతి మనలో మొదటినుంచి వెనుకబడిందని నా అవగాహన.

  కాని మీరన్నట్లు దీన్ని రికార్డు చేయడం అప్పటి చేతి వృత్తి నిపుణుల పని కాదనుకుంటాను. వాళ్లకు చదువు లేదు. విద్యపై ఆధిపత్యం వహించిన వారిచేత ఏ సమాజానికైనా అత్యవసరమైన చరిత్ర డాక్యుమెంటేషన్ చేయించవలసిన బాధ్యత పాలనలో ఉన్న రాజులదీ, చక్రవర్తులదీ కాగా మన సమాజంలో అది జరగలేదు.

  చిన్న ఉదాహరణ. 500 సంవత్సరాల క్రితం నివసించిన కృష్ణదేవరాయల గురించిన, విజయనగర వైభవం గురించిన చరిత్రను మనం ఆరోజు పోర్చుగల్ నుంచి విజయనగరాన్ని సందర్శించిన పరదేశ యాత్రికుల రచన ద్వారానే మనకు ఈరోజు విస్మృత సామ్రాజ్యం -A Forgotten Emprire- అనే అద్భుత పుస్తకం అందుబాటులో ఉంది. రాయలు స్వయంగా రాసిన ఆముక్త మాల్యద ప్రబంధ కావ్యం నాటి విజయనగర ప్రజల జీవితాన్ని ఏ ఇతర ప్రబంధ కావ్యంలో లేనంతగా పట్టి చూపినా విజయనగర ఆర్ధిక, రాజకీయ, సైనిక విజయాల చరిత్రను పోర్చుగల్ వాసుల ద్వారానే మనం చూస్తున్నాము.

  తూర్పు దేశాలకు వ్యాపార యాత్రలు మొదలు పెట్టిన వారు తమ భవిష్యదావసరాలకోసం చేసిన ప్రయత్నం మనకు 500 ఏళ్ల తర్వాత అందింది. ఈలోగా మనమేం చేశాం అన్నదే ప్రశ్న. గ్రీకుల రచనలనుంచో, పర్షియన్ పండితుల రచనల నుంచో మన ప్రాచీన చరిత్రను ఏరుకోవలసిన పరిస్థితి. ఇది ఎవరినీ కించపర్చడానికి, లేదా మన జాతి గౌరవాన్ని అవమానించడానికో ఉద్దేశించి ఇలా చెప్పడం లేదు.

  1600 సంవత్సరం వరకు భారత దేశం ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తులలో మేటిగా ఉండేదని ప్రపంచం నలుమూలనుంచి ఓడలు భారత్ రేవులకు వచ్చేవని మనకు తెలుసు. కాని మౌలిక ప్రశ్న.. ఎందుకు మనం వెనుకబడిపోయాం? ఎందుకు మనం శతాబ్దాలుగా, సహస్రాబ్దులుగా విదేశీ దండయాత్రలకు, దురాక్రమణలకు సులువుగా లోబడిపోయాం. వికాసం, విధ్వంసం అనేవే మన చరిత్ర పొడవునా మనం చూస్తున్న ఘటనలు.

  వీటికి కారణం కూడా మన గతంలోనే, గత చరిత్ర క్రమంలోనే ఉంది కాని బాహ్యశక్తులు ప్రధానకారణం కాదు. వర్ణాలనుంచి కులాలవరకు విడిపోయిన భారతీయ సామాజిక చట్రం శతాబ్దాలపాటు తనలో తాను గిడచబారిపోయింది. ఒక సామ్రాజ్యం కూలిపోయినా ప్రజలకు అవసరం లేదు. సులువుగా పరాయి పాలనకు తలవంచేస్తాము. ఎందుకంటే గ్రామాలకు గ్రామాలే తన పొలిమేరల పరిధుల్లోకి కుదించుకుపోయాయి.

  మనం ప్రాచీన చరిత్రను విజ్ఞానాన్ని వీరారాధనతో కాకుండా వస్తుగత దృష్టితో అంచనా వేస్తేనే సరైన ఫలితాలు రాబట్టగలం. మనం శతాబ్దాలుగా ఓడిపోతూ వచ్చాం. పరాయి దేశాలనుంచి వలస వచ్చిన ప్రతి చిన్నా, చితకా విదేశీ తెగలు కూడా మనల్ని సులువుగా పడగొట్టి రాజ్యాలేలగలిగాయి. లోపం మనలోనే ఉంది. దాన్ని పట్టుకోకుండా మనం గతాన్ని పూజించడం వరకే ఆగిపోతే సత్ఫలితాలు రావేమో..

  ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటున్నందుకు క్షమించాలి.

   
 17. I think, to link Europe's scientific and technological strides with their scientific temper etc. is a bit too far stretched, because at the time of making several basic discoveries and inventions, the continent was still steeped in superstition so much that until 1850 AD, they used to burn witches just as is happening in our own backyard inTelangana now. At that time, The continent was not even lettered adequately. This prompts us to infer that in every period of history and everywhere, society has two or three simultaneous intelectual facets running parellel and mutually co-existing. One is that of the ignorant and bigotic and the other is that of the enlightened and aware. Nevertheless both are here by pure accident of history or personal propensities but not by human design or intervention by an external agent.. So, this phenomenon makes even the scientific advancement of Europe an accidental occurrence and does not in any manner reflect positively on the intellectual quality or superiority of its people as a whole. "It happened thus" - this far we can conclude in retropsect.

  The knowledge dissemination and development model to which we were exposed through our contact with the West is characteristically different from what our traditional society had practised. Our society had attempted preserving knowledge by assigning it in a classified way to some hereditory carriers (families), For some reason, they did not trust the State to shoulder this responsibility. Constant political instabilty in the sub-continent could be one of the possible explanations. That scheme seems to have worked excellently upto some point in history. But later, as we all knew, it had failed, we don't know, for what reason. In contrast, research in science and technology in the West made rapid strides within a few decades only after it was taken over by the State. Remember in this connection the Royal Societies in Britain. Later, the affluent among the citizens and corporations also ventured to support it. The West has correctly taken note of the value of team work and getting organized as also the need to have patience with the long-term benefits of short-term investments in research. By contrast, the Indian society is still an inorganised or under-organised one besides sacrificing long-term benefites in pursuance of short-term ones.

  Expecting those other than the practising comunities to record their scientific and technical knowledge is unrealistic. A hereditory priest is not interested in how to make steel. What will he acheive by noting down the particulars and keeping them in his house for generations. So, it is upto the artisan communities to do the recording. Unfortunately, barring a few sects. a huge majority of our population has been totally disinterested in knowledge. Now, admittemdly, many of them are attending schools and colleges, again for livelihood only, just like their forefathers of the yore, but not for the sake of knowledge. Once they are convinced that the knowledge won't help them earn bucks, they are going to call it quits in no time.

   
 18. Murthy Says:
 19. I would like to give my observations for unable to promote our invaluable treasure to the world...........
  you may go through........
  http://sriramdavuluru.blogspot.com/2011/08/blog-post_07.html

   
 20. పూర్వం అల్-బిరూనీ అనే పెర్సియన్ శాస్త్రవేత్త ఉండేవాడు. అతను సైన్స్ వేరు, మతం వేరు అని నమ్మేవాడు. సైన్స్ రాజ్యంలోకి మతం ప్రవేశించదనీ, మత రాజ్యంలోకి సైన్స్ ప్రవేశించదనీ నమ్మేవాడు. కానీ సైన్స్ వేరు, మతం వేరు అని తెలుసుకోవడానికి భారతీయులకి 1840 వరకు కాలం ఎందుకు పట్టింది? ఇప్పుడు కూడా సైన్స్ వేరు, మతం వేరు అని అంగీకరించనివాళ్ళు ఉన్నారు. సైంటిస్ట్‌లు కొత్తగా ఏది కనిపెట్టినా అవన్నీ మన పూర్వికులు పూర్వమే ఊహించి వేదాలలో వ్రాసారని డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు. మన మత పండితులు వేదాలలో ఏముందో బయట పెడితే కొత్త పరిజ్ఞానం వచ్చిన ప్రతి సారి దాని గురించి వేదాలలో ముందే వ్రాసారని చెప్పుకోవలసిన అవసరం ఉండదు కదా. సైన్స్ అభివృద్ధి చెందకపోయినా ఫర్వాలేదు, మాకు వ్యక్తిగత నమ్మకాలే ముఖ్యం అనేవాళ్ళు ఉంటారు. సమాజానికి కావలసినవి వాళ్ళ వ్యక్తిగత నమ్మకాలు కావు, వస్తుగతమైన అభివృద్ధి కావాలి అనే విషయం వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలి.

   
 21. మనవాళ్ళ దృష్టిలో మూఢనమ్మకాలు అంటే "కేవలం చేతబడులు & దెయ్యాలని నమ్మడం". కానీ "అన్నీ వేదాలలోనే ఉన్నాయిష" అనుకోవడాన్ని మాత్రం మూఢనమ్మకం అనుకోరు. యూరోప్‌లో కూడా మూఢనమ్మకాలని నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు. గత జన్మ జ్ఞాపకాలని గుర్తు చేస్తామని చెప్పి డబ్బులు లాగే హిప్నాటిస్ట్‌లు ఉన్నారు. కానీ అన్నీ మత గ్రంథాలలోనే ఉన్నాయిష అనుకునే ట్రండ్ మాత్రం లేదు.

   
 22. తాడేపల్లి గారూ,
  చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. మీ వ్యాఖ్య మరింత అధ్యయనానికి పురికొల్పుతుంది.

  ఇహ లోక విషయాలకంటే పరలోక విషయాలకు ప్రాచీన సమాజం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కూడా మన ఆలోచనలను కురచపరిచిందేమో చూడండి. ఏది నిజమైన జ్ఞానం అనే తాత్వికాన్వేషణలో మనం భౌతికమైన అంశాలకు, నాటి ఆచరణాత్మక జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదనుకుంటున్నాను. ప్రాచీన కాలంలోనే అద్భుతాలు సృష్టించిన మన అలనాటి చర్మకారులను, లోహకారులను నాటి సమాజం అగౌరవించింది. శస్త్ర చికిత్స ప్రక్రియలను విజయవంతంగా కొనసాగించిన నాటి శస్త్రవైద్యులను సమాజం కించపర్చింది. కించపర్చడం అంటే పని గట్టుకుని ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగా చేశారని కాదు.

  మనం భౌతిక ప్రయోగాలకు, భౌతిక విషయాలకు ఇవ్వవలసినంత విలువ ఇవ్వలేదు. గ్రీకునాగరికత మటుమాయమైపోయినా పర్షియన్ నాగరికత చెదిరిపోయినా వారి చరిత్రను తెలిపే అమూల్య రచనలు మిగిలే ఉన్నాయి. మీరు ముందే చెప్పినట్లు ప్రతి దురాక్రమణ ఘటనలోనూ మన పూర్వుల సంచిత జ్ఞానం కూలిన కోటగోడల మరుగున శిథిలమైపోయింది. ఇక అక్షర బద్దం కాని మానవాచరణ వెలుగు చూసే అవకాశమే లేదు. ఉత్పత్తి శక్తుల అభివృద్ధి అనే పరిణామానికే ఇక్కడ వీలులేకుండా పోయింది. భారతదేశం కూడా గతంలోనే పరాయిదేశాల ఆక్రమణను తన చరిత్రలో బాగం చేసుకుని ఉంటే మనం కూడా ఉత్పత్తి శక్తుల అభివృద్థిని యాదృచ్ఛికంగానే సాధించి ఉండేవారమేమో! 18వ శతాబ్దం వరకు కూడా మనది ప్రధానంగా దినుసులు, ఆలయ ఉత్పత్తుల తయారీకే పరిమితమయింది కదా. ఆవిరి యంత్రం గురించి ఆలోచన మనకెలా వస్తుంది?

   
 23. యూరోప్‌లో ముద్రణ యంత్రాన్ని కనిపెట్టిన జొహాన్స్ గుటెన్‌బర్గ్ టంకశాలలో నాణేలు తయారు చేసే కంచరివాడు (bronze-smith). అతను సీసం పలక మీద అచ్చులు తిరగేసి పెట్టి వాటికి రంగు పూసి కాగితం మీద అచ్చు గుద్దేవాడు. మన దేశంలో కూడా కంచరివాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ముద్రణ యంత్రాలు ఎందుకు కనిపెట్టలేకపోయారు? శ్రీకాకుళం, వరంగల్ జిల్లాలలోని కంచరివాళ్ళు ఇప్పటికీ అతుకులు కనిపించకుండా రాగి వస్తువులని అతికిస్తారు. పరిజ్ఞానం తెలిసినా దాన్ని కొత్త వస్తువులు కనిపెట్టడానికి ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేకపోయాము? పూర్వం ఇండియాలో కూడా రాగి, సీసం, తుత్తునాగం లాంటి ఖనిజాలు తవ్విన గనులు ఉండేవి. గనులు ఉన్న ప్రాంతాలలో పూర్వం తవ్విన సొరంగాలు ఇప్పటికీ కనిపిస్తాయి. ఇన్ని వనరులు ఉన్నా మన దేశం సాంకేతికంగా ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదు?

   
 24. కరీంనగర్‌లో ఉన్న రోజుల్లో నాకు కొంత మంది కంచరివాళ్ళు కనిపించారు. వాళ్ళు రాగిని కరిగించి దేవతల విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు. మీరు ఇంతకు ముందు ఏమి చేసేవాళ్ళు అని అడిగితే ఇత్తడి పళ్ళేలు & బిందెలు తయారు చేసేవాళ్ళం, ఇత్తడి బిందెలకి రంధ్రాలు పడితే పూడ్చేవాళ్ళం అని చెప్పారు. మనవాళ్ళకి విగ్రహాలు తయారు చెయ్యడం మీద ఉన్న శ్రద్ధ పనిమట్లు తయారు చెయ్యడం మీద ఉండలేదు. మన దేశంలో పూర్వం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదో ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది.

   
 25. Anonymous Says:
 26. ప్రవీణ్ శర్మ ఇంకా అర్ధం కాలేదు ? ఈ దేశం ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదో ? ఈ లాంటి తింగిరి కామెంట్లు రాసుకుంటూ తిరిగే నెల తక్కువ వెధవ లతో దేశం నిండి పోయి ఉంటె ఇంకెక్కాడా అభివృద్ధి అందుకే ఈ అడుక్కు తినే బతుకులు . ఈ సోది ఆపి పోయి ఏదన్న ఉపయోగపడే పని చేయొచ్చు గా అప్పుడు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడొచ్చు .
  నెలవంక నిజమే బ్లాగు కోక పేరు పెట్టుకుని తెలిసీ తెలియని చెత్త వాగుతామే కాని ఉపయోగపడే పనో యంత్రమో కనిపెట్టే పని చేయటం అంతే మనకి కష్టమే !

   
 27. Anonymous Says:
 28. అజ్ఞాత గారు కాలం బాగోలేక ఇలా బ్లాగుల మీద పడి పెద్ద పెద్ద కామెంట్లతో మొత్తుకుంటున్నారు గాని, వీళ్ళిద్దరూ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలన్న విషయం మీకు తెలియదనుకుంటా. వీళ్ళు కనిపెట్టినవి చెబితే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. చెబుతారు వినండి.

   
 29. పారలౌకికత ఎక్కువై ఇహలోక విషయాల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం గత 150 ఏళ్ళుగా మనమీద ఉన్న ఆరోపణ. కానీ ఇది వాస్తవం కాదనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనదాకా వచ్చిన సాహిత్యం మాత్రమే అలాంటిది. ఆ సాహిత్యం వ్రాసినది ఎక్కువమంది ఆ విషయాల కోసం నియమించబడ్డ వర్గాలవారు. వారు భౌతిక ఉత్పత్తికీ, యుద్ధాలకీ దూరంగా ఉండడం వల్ల ఆ రకమైన వేదాంత సాహిత్యం ఒక్కటే భారీపరిమాణంలో సర్వైవ్ అయింది. వృత్తికార కుటుంబాలు కాలక్రమంలో ఆ వృత్తుల్ని మానేయడం, ఆ వృత్తికార విషయాల్ని లిఖితపూర్వకంగా భద్రపఱచకపోవడం, ఒకవేళ భద్రపఱచినా అవి నానాకారణాల వల్ల నాశనం కావడం జఱిగాయి. ఇబ్బడిముబ్బడిగా లభిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యాన్ని చూసి మనం ప్రాచీన భారతదేశంలో సైన్సే లేదనుకుంటున్నాం. కానీ ఇప్పటి దాకా నిలిచి ఉన్న కట్టడాలు (రాజభవనాలూ, దేవాలయాలూ, ఆనకట్టలూ) వాటి గుఱించిన వర్ణనలూ, యుద్ధాల్లో వాడిన ఆయుధాలూ, జ్యోతిశాస్త్రం రూపంలో సర్వైవ్ అయిన ఖగోళశాస్త్రం, ఆయుర్వేదవైద్య విధానం, ఎగుమతి-దిగుమతుల కోసం మన పూర్వులు ఉపయోగించిన భారీ సరుకుల రవాణా నౌకలు ఇవన్నీ గమనిస్తే - వీటిని ఆనాటి భారతీయసమాజపు వైజ్ఞానిక భవనపు అవశేష తునకలుగా భావించినప్పుడు, ఇవి Tip of the iceberg మాత్రమేననీ వీటి వెనక ఇంకా ఎంతో ఉండేది గానీ మనకది దక్కలేదనే వాస్తవాన్ని గ్రహించినాక పై ఆరోపణ పసలేనిదని అర్థం చేసుకుంటాం.

  ఇంత నాశనం తరువాత కూడా కొన్ని పుస్తకాలు మనదాకా వచ్చాయి. వాటిల్లో కొన్ని భోజరాజు రచించిన వాయుయానతంత్రం, భరద్వాజుడు వ్రాసిన వ్యోమయానతంత్రం మొదలైనవి. ఇవి రకరకాల విమానాల్ని తయారుచేసే పద్ధతుల్ని వివరిస్తాయి. వీటిల్లో రెండోది నా దగ్గఱుంది. అది చాలా భారీ ఉద్గ్రంథం. అందులో వాడిన (ఆనాటి) సాంకేతిక సంస్కృత పదజాలాన్ని ఈనాడు మనకు తెలిసిన ఆంగ్ల సమానార్థకాలతో సమన్వయించుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది. Civilizational gap perhaps. ఱేపు మన Aeronautical Engineering గతి కూడా అంతేనేమో భవిష్యత్తరాల మధ్య !

   
 30. నేనింకో ధోరణిని కూడా నిరసిస్తాను. సైన్సు జాతీయ అభిమానాల్ని, లేదా జాతీయ హీనభావాల్ని దృఢపఱచుకోవడం కోసం కాదు. శాస్త్రాలకీ, శాస్త్రవేత్తలకి జాతీయవాద సరిహద్దులు లేవు. ఎందుకంటే సైన్సుకి జాతి లేదు. అది ఎవఱి ఆస్తీ కాదు. సైన్సు అనేది ఎవఱిమీదా ఒక జాతీయ లేదా సామాజిక పాయింటుని స్కోరు చేయడం కోసం కాదు. ఇతరదేశాలకి మన దేశాన్ని ఉజ్జ్వలంగా ఉద్ద్యోతించడం కోసం కూడా కాదు. ఒక జనజాతికి ఒక సబ్జెక్టులో ఆనందం లభించనప్పుడు, వారికది తదితర సబ్జెక్టులలోనే లభించినప్పుడు వారిని తప్పుపట్టేదేమీ లేదు. సైన్సు సైన్సు కోసమే. అది సైంటిస్టుల ఆనందం కోసమే. సైన్సు జాతీయవాదం నుంచి పుట్టినది కాదు. Interest or disinterest in something does not make a human or subhuman of anyone, for humanity is such a complex cocktail.

  మనిషి "కనుక్కుంటా" నంటూ బయలుదేఱి కనుక్కున్నవి దాదాపుగా ఏమీ లేవు చరిత్రలో ! Each discovery or invention is a pure serendipity. అవి బహుశా భగవంతుడే మనిషికి ప్రకాశమానం చేసినటువంటివి. ఈ serendipity లో అవి ఎక్కువగా పాశ్చాత్యదేశాలలో చోటుచేసుకోవడం మఱో serendipity. అంతే ! కనుక ఇందులో కించపడాల్సింది ఏమీ లేదు. ఈ కాలపు సైన్సు తనను తానే రద్దుచేసుకునే దిశగా పయనిస్తోందని గమనిస్తే మనకిది అవసరం లేదేమోనని కూడా అనిపిస్తుంది.

   
 31. "ఆధునిక విజ్ఞానం లోని తత్వం వ్యక్తులకి, జాతులకి, దేశాలకి, సంస్కృతులకి అతీతమైన తత్వం. ఏ దేశం చెప్పినా, ఏ సంస్కృతి నమ్మినా చివరి మాట ప్రకృతిదే, యదార్థానిదే. "మా సంస్కృతి చెప్పింది కనుక ఇది గొప్పది" అనడం వైజ్ఞానిక తత్వానికి పూర్తి వ్యతిరేకం. ఆ చెప్పిన విషయాన్ని యదార్థం సమర్ధిస్తోందా లేదా అన్నదాన్ని మళ్ళీ మళ్లీ పరీక్షించి తేల్చుకున్న తరువాతేదాని గొప్పదనాన్ని ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది."

  అనే వ్యాసకర్త సారాన్ని మీరూ అంగీకరిస్తారనే అనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ అంశంపై వివాదమే లేదు.

  "Each discovery or invention is a pure serendipity. అవి బహుశా భగవంతుడే మనిషికి ప్రకాశమానం చేసినటువంటివి."

  భగవంతుడే మనిషికి ప్రకాశమానం చేసినటువంటివి అనే మీ ఈ అభిప్రాయంతో నేను ఏకీభవించినా, ఏకీభవించకపోయినా మీ విశ్వాసాన్ని గౌరవిస్తాను.

  కాని మీరు చెప్పిన ఆ "భోజరాజు రచించిన వాయుయానతంత్రం, భరద్వాజుడు వ్రాసిన వ్యోమయానతంత్రం" చాలా విలువైన రచనలే అనుకుంటాను. అయితే సంస్కృతంలో మాత్రమే లభ్యం కావడం అనే పరిమితి నిజంగా విషాదకరం. నిజంగా పుష్పక విమానమో లేదా మరే ప్రాచీన విమానమో పైకి ఎగిరేంత సామర్థ్యాన్ని గురించి న వివరాలు మీరు చెప్పిన పుస్తకంలో ఉన్నాయా లేదా ఆకాశంలోకి ఎగరడం అనే మనిషి ఊహకు సూత్రబద్ధరూపంలో మాత్రమే అది మిగిలిపోయిందా అనేది దాన్ని చదివిన మీరే చెప్పాలి. ప్రాచీన భారతీయ వ్యోమయాన శాస్త్రం గురించి మీరు ఇప్పటికే పరిచయం చేసి ఉంటే నాకు లింకు పంపగలరా? మీరు గతంలో మీ రచనలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అనుగుణంగా లింక్ పెట్టారు. అది ఇప్పటికీ పనిచేస్తోందా చెప్పండి.

  krajasekhara@gmail.com

  "ప్రాచీన భారతదేశంలో సైన్సే లేదనుకుంటున్నాం." ఇలా ఎవరు ఏ కోణంలోంచి భావించినా తప్పేనంటాను. మధ్యయుగాల్లో మన సైన్స్ ఎందుకు ఆగిపోయింది, యూరప్ మనల్ని ఎందుకు, ఎక్కడ అధిగమించింది అనేదే చర్చలకు, భిన్నాభిప్రాయాలకు తావు తీస్తోంది తప్పితే మనకు సైన్స్ లేదని ఎవరూ అనలేదనుకుంటాను.

  మనిషి జీవితాన్ని కాస్తంత సౌకర్యవంతం చేసిన ప్రతి ప్రాచీన ఆవిష్కరణలోనూ సైన్స్ ఉంది కదా. ఊరు చివరన చెరువులు నిర్మించడం, నదికి అడ్డుకట్టలు వేయడం, నీటిని కపిల, మోట వంటి పద్దతులతో లోతునుంచి పైకి అమాంతంగా లాగి ఉపయోగించుకోవడం వంటి చిన్న చిన్న ఆవిష్కరణలు కూడా ప్రాచీన సైన్స్‌లో భాగమే కదా.

  మన కాలంలో ఎగురుతున్న విమానాలూ, రాకెట్లూ, తిరుగుతున్న భారీ యంత్రాలూ మాత్రమే సైన్స్ అనుకుంటే ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు.

  ఒకటి రెండు దశాబ్దాలలో తెలుగు పద్యాలు కూడా తాత్పర్య సహితంగా వివరించి చెప్పగలగే పండితులు మిగలరని అంటున్నారు. ఇక సంస్కృతం గ్రంధాలను వ్యాఖ్యానించడం, అర్థం చేసుకోవడం గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. నిన్న కాక మొన్న పుట్టి ఎదిగిన పిల్ల దేశాలు సమస్త విజ్ఞానాంశాలను తమ తమ దేశీయ భాషల్లోనే నేర్పుతూ, అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు కూడా మాతృభాషనే ఉపయోగించడం సాధ్యమైనప్పుడు మనం ఎక్కడ వెనుకబడ్డాం అనేది కూడా ఆలోచించాలి.

  Thnak you for enlightening sir,

   
 32. ఊహకీ, ప్రయోగానికీ మధ్య చాలా తేడా ఉంది. పూర్వం యూరోపియన్‌లు కూడా కొండ మీదకి ఎక్కి గ్లైడర్ల ద్వారా గాలిలో ఎగరాలనుకున్నారు. కానీ అలా ఎగరడం కష్టమని వాళ్ళకి మొదట్లో తెలియదు. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మన పూర్వికులకి ఏరోడైనమిక్స్ (వాయుగతి శాస్త్రం) తెలుసని ఎవరైనా అంటే అది నమ్మశక్యం కాని విషయంగానే భావించాలి.

   
 33. అన్నీ వేదాలలోనే ఉన్నాయిష అనే ముందు వేదాలలో ఏముందో బయటపెట్టాలి అనేది అందుకే. కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం తెలియని వాయుగతి సూత్రాలు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన పూర్వికులకి తెలుసు అని అంటే ఎలా నమ్మగలము?

   
 34. Anonymous Says:
 35. అన్నీ వేదాలలోనే ఉన్నాయిష అనే ముందు వేదాలలో ఏముందో బయటపెట్టాలి అనేది అందుకే

  ఇకనేమి పోయి ఆ పని మీద ఉండరాదు ? ఇక్కడ గజ్జి కుక్క లాగా తిరిగే బదులు . గాడిద ముందు నువ్వు మనివనే ప్రపంచానికి ప్రూవ్ చెయ్యి తరవాత అడుగుడువు అన్నిటికి సాక్ష్యాలు .

   
 36. తాడేపల్లి గారు, సంస్కృతంలో శస్త్రం అంటే పనిమట్టు అని అర్థం. లోహకారులు (కమ్మరివాళ్ళు), కాంస్యకారులు (కంచరివాళ్ళు)ని శాస్త్రవేత్తలుగా పరిగణించకుండా మనవాళ్ళు మత గ్రంథాలు వ్రాసిన బ్రాహ్మణులనే శాస్త్రవేత్తలుగా పరిగణించబట్టే కదా మన దేశంలో పనిమట్ల తయారీ వృద్ధి చెందలేదు. ప్రాచీన గ్రీస్ దేశంలో ఎంత మంది శాస్త్రవేత్తలు ఉండేవాళ్ళో ప్రాచీన భారత దేశంలో కూడా అంతే మంది శాస్త్రవేత్తలు ఉండేవాళ్ళు. కానీ గ్రీస్ దేశం science bowl of the world అయ్యింది, భారత దేశం superstitions bowl of the world అయ్యింది.

   
 37. వ్యోమయానతంత్రం నేనింకా చదువుతూ ఉన్నాను. కానీ అది భౌతికశాస్త్రసూత్రాల్ని వివరించడం కంటే విమానాల్ని ఎలా తయారు చేయాలనేదాని మీదనే ఎక్కువ దృష్టిపెట్టి రచించబడింది. రకరకాల విమానాల గుఱించి వ్రాశాడు భరద్వాజుడు. కార్గోప్లేన్స్, ప్యాసింజర్ ప్లేన్సు, యుద్ధవిమానాలూ గట్రా ! ఇది కొన్ని వేల శ్లోకాలలో వ్రాసిన బృహద్గ్రంథం ఇందులో విమానాన్ని నడపడం కోసమంటూ ఒక herbal fuel ని ఉదాహరించాడు. మిగతావి ఎలాగో ఒకలా అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ ఆ మూలికా-ఇంధనం ఏంటో మనకు తెలీదు. ఆయన చెప్పినవన్నీ ఈనాటి మత్స్యాకారపు విమానాలు కావు. కొన్నింటిని వేఱే ఆకారాల్లో కూడా తయారుచేయొచ్చునని చెప్పాడు. విద్యుద్దీపాల్ని అమర్చడం గుఱించి కూడా కొంత సమాచారం ఉంది. ఇటీవల ఈ పుస్తకాన్ని ఒక విదేశీ మ్యూజియమ్ నుంచి సంపాదించారు మనవాళ్ళు.

  దాని మీద ఇలా ఇక్కడ ఒక్క వ్యాఖ్యలో చెప్పేయడం సాధ్యం కాదు. ఏదైనా విపులసమీక్ష వ్రాయాల్సి ఉంది. కానీ నేనింతవఱకూ ఏమీ వ్రాయలేదు.

  ఈ విమానయాన శాస్త్రం అందఱికీ తెలియడం ప్రమాదకరమని అందుచేత క్లుప్తంగా చెబుతున్నానని వ్రాశాడు భోజరాజు.

   
 38. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన పూర్వికులకి తెలుసు అని అంటే ఎలా నమ్మగలము?
  ____________________________________________________________________

  Does it make any difference whether people like you believe it or not? It requires some stuff in the brain to analyze that stuff. Unfortunately, you don't have a brain in first place. Thats the whole problem!

   
 39. తాడేపల్లి గారు, శాస్త్రంలో ఏదైనా sequenceలో భాగంగా తెలుస్తుంది. ఒకప్పుడు ఆవిరి యంత్రాలలో నిప్పు కోసం పచ్చి కర్రలు కాల్చేవాళ్ళు. పచ్చి కర్రలు ఎక్కువ సేపు కాలుతాయి. పచ్చి కర్రల కంటే నేల బొగ్గు (సింగరేణి లాంటి ప్రాంతాలలో దొరికే బొగ్గు) ఎక్కువ సేపు కాలుతుందని తెలిసిన తరువాత బొగ్గునే ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు. సాధారణ నేల బొగ్గు కంటే కడిగిన నేల బొగ్గు (washed coal) ఎక్కువ సేపు కాలుతుంది, తక్కువ పొగ వస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న విద్యుత్ కేంద్రాలలో కడిగిన బొగ్గునే కాలుస్తారు. ఒక క్రమం అనేది లేకుండా వాయుగమన శాస్త్రాన్ని మన పూర్వికులు ముందే ఊహించారంటే అది సందేహాస్పదమే. గ్లైడర్ల ద్వారా ఎక్కువ దూరం ఎగరడం సాధ్యం కాదని తెలిసిన తరువాత ఎయిర్‌షిప్‌లు కనిపెట్టారు. ఎయిర్‌షిప్‌లు అనుకూల వాతావరణంలోనే ఎగురుతాయి కనుక విమానాలు కనిపెట్టారు. గ్లైడర్ నుంచి విమానాలు దాకా అభివృద్ధి జరగడానికే సైంటిస్ట్‌లు ఎన్నో నొప్పులు పడ్డారు. ఏమీ తెలియకుండానే విమాన శాస్త్రం రచించడం అంటే అది వాస్తవ దూరమైన విషయమే అవుతుంది.

   
 40. ఏమీ తెలియకుండానే విమాన శాస్త్రం రచించడం
  _____________________________________


  అందుకే అన్నా నేను. కాస్త బుఱ్ఱ ఉండాలని. బూతులు తప్ప మరేమీ రాని నువ్వు సైన్స్ గురించి మట్లాడట, చాలా ఛండాలంగా ఉంటుంది.

  ఏమీ తెలియకుండా అవన్నీ వ్రాశారని ఎవరు చెప్పారు బాబూ నీకు?

   
 41. Anonymous Says:
 42. Personally I feel, our vedas have some pristine thoughts, philosophy and spiritual enquiry.
  They are our vedas. So we should love them. But our self love should not make us claim what is not there.
  If vedas might have had some thought/theory about aeroplanes and cosmology (eg:Theory of relativity). But I do not think they(aeroplanes, nueclear bombs etc) were manufactured in those times. In fact, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Bangalore has tried to manufacture according to the design of Vimana Sastra. But it was a failure(see wiki abt this). If aeroplanes were there thousands of years back, we should get their remains in archeological excavations at Madhura, Kurukshetra and so on. But, alas that's not the case.
  The mentioin of vimanas in puranas may be a thing of imagination(But that isself is not a mean achievement). A research on Kamasutra showed that many postures in it were not possible, they were simply fancies of the author.

   
 43. But our self love should not make us claim what is not there.
  ____________________________________________________________

  Very well said. At the same time, we shouldn't make claims that there is nothing out there in the Vedas without really understanding whats in them


  In fact, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Bangalore has tried to manufacture according to the design of Vimana Sastra.
  _____________________________________________________________________________________________

  HAL tried it, based on the text that appeared mysteriously around 1918 and nobody established its authenticity yet. In fact some people from ADA (DRDO) claimed that LCA had used some of the principles of Vaimanika Shastra. Its still controversy that has not been resolved either way


  The mentioin of vimanas in puranas may be a thing of imagination
  _________________________________________________________________

  May be, may not be - We don't know yet!

   
 44. Here is the description of the book, the principles mentioned in which have been tried:

  ____________  The Vaimnika Shstra is an early 20th century Sanskrit text on aeronautics, claimed to be obtained by mental channeling, about construction of vimnas, the "chariots of the Gods," self-moving aerial cars mentioned in the Sanskrit epics. The existence of the text was revealed in 1952 by G. R. Josyer, according to whom it is due to one Pandit Subbaraya Shastry, who dictated it in 1918-1923. A Hindi translation was published in 1959, the Sanskrit text with an English translation in 1973. It has 3000 shlokas in 8 chapters and was attributed by Shastry to Maharishi Bharadvaja, which makes it of purportedly "ancient" origin, and hence it has a certain notability in ancient astronaut theories.

  _________


  Please note this sentence:

  "The existence of the text was revealed in 1952 by G. R. Josyer, according to whom it is due to one Pandit Subbaraya Shastry, who dictated it in 1918-1923"

   
 45. In fact this IISc study debunks the text in toto

  http://cgpl.iisc.ernet.in/site/Portals/0/Publications/ReferedJournal/ACriticalStudyOfTheWorkVaimanikaShastra.pdf

   
 46. Mr Andhrudu, blowing conch before deaf person results nothing. So, I didn't reply to his post and acted like absconder intentionally to deviate him to meaningless arguments. సైన్స్ అభివృద్ధి కంటే వ్యక్తిగత నమ్మకాలే ముఖ్యమనుకుంటే వాళ్ళే అంధకారంలోకి పోతారు కానీ మనకి నష్టమా? ఇల్లు తగలబడిపోతుంటే ఎవడైనా ఫైర్ ఇంజిన్‌కి ఫోన్ చేస్తాడు కానీ వరుణ దేవుని వాన కురిపించి నిప్పుని మాపించమని ప్రార్థించడు. వరుణ దేవుడు నిజంగా లేడనే విషయం వాళ్ళకి తెలుసు కానీ అవసరం లేదనిపించిన చోట వాళ్ళకి మినిమమ్ సెన్స్ పని చెయ్యదు.

   
 47. This comment has been removed by the author.  
 48. The author of this post is a Professor and this skunk Praveen knows nothing about Science and is not even qualified to talk about it.

   
 49. SNKR Says:
 50. I object Malakpet Rowdy's comments. Idiots are freeto on any subject with anyone, any where at any length! It doesn't matter, Dr.Malkpet's objection dismissed! ;) :))))

   
 51. Hehe Snkr, I stand corrected!

   
 52. Anonymous Says:
 53. Mr. Srinivas Chakravarty,
  I think you should consider blocking this Praveen Sarma forever. He is a nuisance on the blogs and I don't want your blog to be spoiled by his presence.

   
 54. చర్చ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది.
  గత వారం ఊళ్లో లేకపోవడం వల్ల ఈ చర్చలో పాల్గొనలేకపోయాను. ఈ సందర్భంలో మూడు ముక్కలు పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను.
  అ) ప్రాచీన భారతంలో గణనీయమైన వైజ్ఞానిక అభ్యున్నతి ఉండేదనడానికి ఎన్నో దాఖలాలు ఉన్నాయి.
  ఆ) గత వేయేళ్లుగా ఎందుచేతనో ఎన్నో రంగాలలో – కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు - పతనం జరిగింది.
  కాని నా ఉద్దేశంలో ఈ రెండూ అంత ముఖ్యమైన విషయాలు కావు. ఎందుకంటే రెండూ గతానికి సంబంధించినవి.

  గతంలో భారతం వైభవోపేతంగా లేకపోతేనేం? అసలు పెద్దగా గతమేలేని దేశాలు గొప్పగా వెలుగుతున్నాయిగా? గతంలో పతనం జరిగితేనేం? ప్రస్తుతం మేలుకోరాదని నిర్బంధం లేదుగా? అసలు మన దేశంలో గతం గురించి ఎందుకంత ఆలోచిస్తాం?
  (పోనీ ఆ గతమైనా లోతుగా అర్థమైతే ఫరవాలేదు. చాలా మంది భారతీయులకి గతం ఓ మూసిన పేటిక. పేటికలో ఏదో ఐశ్వర్యం ఉందన్న నమ్మకంతో దాని చుట్టూ చేరి కళ్లు మూసుకుని భజన చేసే వారే ఎక్కువ. పేటికని భేదించి అందులోని ఐశ్వర్యాన్ని కొల్లగొట్టే ప్రయత్నం చేసేవారు గాని, ఆ సత్తా ఉన్నవారు గాని బహుతక్కువ అనిపిస్తుంది).
  కనుక ఎలా చూసినా మనకి ప్రస్తుతం కావలసింది…
  ఇ) గతం ఎలా వున్నా మన దేశానికి గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంటుందన్న ప్రగాఢ విశ్వాసం; వాస్తవం, వర్తమానం ఎంత వికారంగా ఉన్నా, వెక్కిరిస్తున్నా, ఆ భవిష్యత్తుని సాధించి తీరాలన్న ధృఢనిశ్చయం.

   
 55. శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారూ,
  సంయమనంతో కూడిన ముగింపు పలికారు.

  చర్చ, వాదవివాదాలు ఎలా ఉన్నా మీ వ్యాసం నాకు ఒక చక్కటి మేలు కలిగించింది. భారతీయ వైమానిక శాస్త్రం మీద బెంగళూరులో పేవ్‌మెంట్ల మీద 20 ఏళ్ల క్రితం ఒక పుస్తకం తీసుకున్నాను. అప్పటికీ నా ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం అంతంత మాత్రం కావడం, దాన్ని చదవవలసిన తక్షణ అవసరం అప్పట్లో నాకు లేకపోవడంతో దానిపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు.

  కాని ఇన్నాళ్ల తర్వాత అంతర్జాలంలో సమాచార కుప్ప మన కళ్లముందుకు వస్తున్న తరుణంలో మళ్లీ ఈ అంశంపై విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయడానికి కాస్తంత అవకాశం మీ కథనం ద్వారా వచ్చిందనుకుంటున్నాను. రాత్రి ఇంటికి వచ్చాక మీ కథనంపై తదుపరి వ్యాఖ్యలు చూసిన తర్వాత వైమానిక శాస్త్రం అని సెర్చ్ వర్డ్ కొట్టి చూస్తే అసంఖ్యాక సమాచారం వస్తోంది.

  దాంట్లో నా దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ ముఖ్య కథనం లింకులను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఒకే పెద్ద వ్యాసంలో భాగమైనప్పటకీ నా సౌకర్యం కోసం నాలుగైదు భాగాలుగా విభజించుకుని కింద వాటి లింకులు ఇస్తున్నాను.

  2,500 సంవత్సరాల క్రితం లేదా అంతకు మునుపు మానవ ఆలోచనల్లో మెదిలిన 'ఎగరగలగడం' అనే భావన ఇమేజినేషన్‌ నుంచి బయటపడి వాస్తవరూపం దాల్చిన అమోఘ చరిత్రను కూలంకషంగా ఈ వ్యాసంలో చూడవచ్చు. దీన్ని పాఠకులకు అందిస్తే -ఇంతవరకు చూడనివారు- అధ్యయనానికి, అవగాహనకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను.

  world-mysteries.com అనే వెబ్‌సైట్ ప్రచురించిన ఈ వ్యాసంలో వేటిని మనం ఏకీభవించవచ్చు, ఏకీభవించకపోవచ్చు అనేది తర్వాతి విషయం. ముందు చదివితే మంచిదని నా భావం.

  ఈ వ్యాసం కింద చాలా పుస్తకాల లింకులు కూడా ఇచ్చారు.


  Ancient Flying Machines_Introduction
  http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

  Airplane Models
  http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

  Ancient Indian Aircraft Technology
  http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

  ANCIENT VIMANA AIRCRAFT
  http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

  Flying high
  http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

  06. Books Related with Ancient Flying Machines
  http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

   
 56. తాడేపల్లి గారూ,
  పైన ప్రస్తావించిన లింకులోని ఒక కథనంలో వైమానిక శాస్రం గ్రంధ వివరాలు ఇలా తెలిపారు.
  Mr. G. R. Josyer, Mysore, India, 1979లో భరద్వాజ మహర్షి వైమానిక శాస్త్రం గ్రంధాన్ని ఇంగ్లీషులో ప్రచురించారని దీంట్లో ఉంది. మీవద్ద సంస్కృత పుస్తకంతో పాటు ఈ ఇంగ్లీష్ పుస్తకం కూడా ఉందా. లేకుంటే దీని వివరాలు సేకరించగలరు.


  In 1875, the Vaimanika Sastra, a fourth century B.C. text written by Bharadvajy the Wise, using even older texts as his source, was rediscovered in a temple in India. It dealt with the operation of Vimanas and included information on the steering, precautions for long flights, protection of the airships from storms and lightening and how to switch the drive to "solar energy" from a free energy source which sounds like "anti-gravity."

  The Vaimanika Sastra (or Vymaanika-Shaastra) has eight chapters with diagrams, describing three types of aircraft, including apparatuses that could neither catch on fire nor break. It also mentions 31 essential parts of these vehicles and 16 materials from which they are constructed, which absorb light and heat; for which reason they were considered suitable for the construction of Vimanas. This document has been translated into English and is available by writing the publisher: VYMAANIDASHAASTRA AERONAUTICS by Maharishi Bharadwaaja, translated into English and edited, printed and published by Mr. G. R. Josyer, Mysore, India, 1979 (sorry, no street address). Mr. Josyer is the director of the International Academy of Sanskrit Investigation located in Mysore.

  కేవలం ప్రాచీన భారతదేశంలోనే కాకుండా ఆనాటి ఇతర నాగరికతలలో కూడా విమానం ద్వారా ఎగురగలగడం అనే భావనకు సంబంధించిన వివరాలను ఈ వ్యాసం తెలుపుతోంది. మీరు చూడకపోతే మీరూ పరిశీలించండి.

   
 57. క్షమించాలి,

  భరద్వాజ మహర్షి రచించిన వైమానిక శాస్త్రం పుస్తకం ఆంగ్లప్రతి ఆన్‌లైన్‌లో దొరుకుతోంది.

  The Vaimanika Sasthra

  http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/vs/default.htm

   
 58. చక్రవర్తి గారు, మీరు రాజశేఖర్ గారు చెప్పినది ఓసారి చదవండి. ఇండియా కూడా ఇతర దేశాలని ఆక్రమించుకుని వనరులు దోచుకుని ఉంటే పెరిగిన ఉత్పత్తి క్రమంలోనే మనం కూడా ఆవిరి యంత్రాలు తయారు చేసేవాళ్ళం. ప్రాచీన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ప్రాచీన Anglo-Saxon (ఇంగ్లిష్ జాతి పుట్టకముందు యూరోప్‌లో ఉన్న జాతి)కి చెందిన శాస్త్రవేత్తలలో ఒక్కడి పేరు కూడా వినిపించదు. అయినా 1700ల కాలానికి వచ్చేసరికి ఇంగ్లిష్‌వాళ్ళు సైన్స్‌లో ఎంతో అభివృద్ధి సాధించారు. ఎవరైనా ఆవిరి యంత్రం గురించి వేదాలలో ముందే వ్రాసారుష అని అంటే నమ్మే పరిస్థితి లేదు. విమానం ఎగరడానికి చాలా ఫాక్టర్స్ దోహదపడతాయి. ఇంటర్మీడియేట్ చదివిన విద్యార్థికి వాటిలో కొన్ని మాత్రమే తెలుస్తాయి. ఆ ఫాక్టర్స్‌ని కూడా వేదాలు వ్రాసినవాళ్ళు ఊహించారని నేను అనుకోను. కేవలం ఊహ వేరు, ప్రయోగం వేరు. గ్లైడర్ ద్వారా ఎగరడం కష్టమని గ్లైడర్ తయారు చేసిన తరువాతే తెలిసింది కదా. మన పురాణాలలోని పుష్పక విమానాల ఊహ విషయానికొద్దాం. యూదు, క్రైస్తవ, ఇస్లాం మతాల ప్రకారం దేవుడు సర్వ వ్యాపితుడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఒక్కో దేవుడు ఒక్కో లోకంలో ఉంటాడు. భూలోకం నుంచి దైవ లోకానికి ప్రయాణించడం ఎలా అనే దానికి విమానం అనే ఊహ తప్పనిసరి అయ్యింది. వైమానిక శాస్త్రంలోని మొదటి చాప్టర్ చదివితే ఈ విషయం అర్థమైపోతుంది. క్రైస్తవులు చనిపోయినవాళ్ళు పరలోకంలో ఉంటారని నమ్ముతారు. కానీ వాళ్ళు విమానం కనిపెట్టాలనుకున్నది పరలోక యాత్ర కోసం కాదు. అందుకే వాళ్ళు కొండల మీదకి ఎక్కి గ్లైడర్లు కట్టుకుని పరిగెత్తి ఎగరడం లాంటి ప్రయోగాలు చేశారు. గ్లైడర్లు కట్టుకున్నవాళ్ళు కొండ మీద నుంచి జారిపడిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకే యూరోపియన్‌లు మెకానికల్ విమానాలు తయారు చేశారు.

   
 59. మొదటి చాప్టర్‌లోనే విమానాలు నడిపేవానికి మంత్ర విద్యలు తెలిసుండాలని వ్రాసారు. మొక్కలూ, నూనెలు అందులో ఉపయోగించాలని వ్రాసారంటే దాని అర్థం అవి మంత్రాలు చదివే సమయంలో పూజ కోసం కావచ్చు. ఇప్పుడు కూడా దేవాలయాలలోని పూజల్లో కొన్ని రకాల నూనెలే ఉపయోగిస్తారు.

   
 60. ఆకృతి కోసం నూనె అని ఇంకొంత సమాచారం చదివితే తెలిసింది.

  >>>>>
  According to "Aakaasha-tantra", by mixing black mica solution with neem and bhoonaaga decoctions and smearing the solution on the outer body of the Vimana made of mica plates, and exposing to solar rays, the plane will look like the sky and become indistinguishable.
  >>>>>

  >>>>>
  Mixing pomegranate juice, bilva or bael oil, copper-salt, kitchen smoke, granthika or gugul liquid, mustard powder, and fish scale decoctions, and adding sea-shell and rock-salt powder, and collecting smoke of the same solution and spreading it with solar heat enveloping the cover, the Vimana will have the appearance of a cloud.
  >>>>>

  ఇవి ఆచరణలో సాధ్యమా?

   
 61. ఈ లింక్ చదవండి: http://science.teluguwebmedia.in/2010/07/blog-post_18.html
  విమానాలు ఎగరడానికి ఫాక్టర్స్ కొంత వరకు అర్థమవుతాయి. ఎడ్ల బండ్లు తప్ప వాహనాలు ఏమీ లేని రోజుల్లో విమానాన్ని ఇలా తయారు చెయ్యొచ్చు, అలా తయారు చెయ్యొచ్చు అని ఊహించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కానీ ఆ ఊహలన్నీ నిజాలు అనుకోలేము.

   
 62. ఈ లింక్ కూడా చదవండి: http://science.teluguwebmedia.in/2010/06/blog-post_217.html ఇది ఒక సైంటిస్ట్ చేసిన ప్రయోగం గురించి. ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు చేసిన ప్రయోగాలే విఫలమైనప్పుడు మనం కేవలం ప్రాచీన శాస్త్రజ్ఞుల ఊహలని ప్రామాణికాలు అనుకోలేము.

   
 63. @తెలుగు వెబ్ మీడియా మీరు చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ అర్ధం కావటము లేదు. మీరు ఊహల్ని కొట్టి పారేస్తున్నారు. నూటికి నూరు పాళ్ళు ఏ కొత్త ప్రాజెక్ట్ అయినా ఊహలమీదే మొదలవుతుంది. ఊహలమేదే పేటెంట్లు కూడా తీసుకుంటారు. అనుకున్నవి అనుకున్నట్లు ఏ ఊహలూ జరుగవు. మార్పులూ చేర్పులూ జరుగుతూ కొన్ని పరిపక్వానికి వస్తాయి కొన్ని రావు. అందుకని ప్రాజెక్ట్స్ కి డబ్బులు సమకూర్చుకుని పని చేసే వాళ్ళని తప్పు పట్టరు. నిజం పడితే వాళ్ళ మూలానే శాస్త్ర విజ్ఞానం పెరిగేది.కొత్త విషయాలు కనిపెట్టేది.

   
 64. కానీ వైమానిక శాస్త్రంలో వ్రాసిన ఊహలు probabilityతో ఏమాత్రం పొంతన కుదరినివి కదా. మనిషి గాలిలో ఎగరగలడు అన్నంత వరకే వైమానిక శాస్త్రం యొక్క ఊహకి probabilityతో పొంతన కుదురుతుంది, మిగితా వాటితో పొంతన కుదరదు. విమానం ఎగరడంపై కొంత వరకు గ్లైడర్ టెక్నాలజీ ప్రభావం ఉంటుంది, కొంత వరకు వాటి బరవు ప్రభావం కూడా ఉంటుంది, కొంత వరకు చలన వేగం ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. విమానాలని అల్యుమినియం, టైటానియం లాంటి తేలికపాటి లోహాలతో తయారు చేస్తారు కానీ ఇనుము, సీసం, తుత్తునాగం(యశదం) లాంటి బరువైన లోహాలతో తయారు చేస్తే విమానం ఎగరదు. వేగంగా ఎగురుతోన్న వస్తువులపై గురుత్వాకర్షణ శక్తి ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే గాలిలో ఎగురుతోన్న విమానం కింద పడిపోదు. విమానం ఎగరడానికి దోహదపడే ఫాక్టర్స్ మరిన్ని ఉన్నాయి. నేను కేవలం ప్రాథమిక ఫాక్టర్స్ వ్రాసాను, అంతే. నేను యూనివర్శిటీలో ఏరోడైనమిక్స్ చదవలేదు కానీ ఫిజిక్స్ చదివినవాళ్ళకి ప్రాథమిక ఫాక్టర్స్ తెలుస్తాయి.

  --- ప్రవీణ్ శర్మ

   
 65. అల్యుమినియం, టైటానియం లాంటి లోహాలు పూర్వం అందుబాటులో లేవు.
  పూర్వం ఇండియాలో తవ్విన ఖనిజాలు ఇవి:
  1)ఇనుము
  2)బంగారం
  3)వెండి
  4)రాగి
  5)సీసం
  6)తుత్తునాగం (యశదం)
  ఖనిజాలు శుద్ధి చేసినప్పుడు వచ్చే ఈ ఆరు లోహాలూ బరువైనవే. వీటితో విమానాలు తయారు చెయ్యడం సాధ్యం కాదు.

   
 66. @తెలుగు వెబ్ మీడియా గారూ ఈ కాలంలోతెలిసిన సంగతులతో వెయ్యేళ్ళ క్రిందట ఊహించిన సంగతులని పరిశీలించటం తెలివి తేటలు కావు. ఇంకా వాళ్ళు అప్పటికి ఉన్న పరిస్థుతులలో ఆ కాలానికి అనుగుణంగా అలా ఊహించ కలిగారని సంతోషించాలి.

  మీరన్నట్లు అనుకుంటే మన పూర్వికులు (ప్రపంచములో అందరూ) మట్టి బుర్రలే. వాళ్లకి వీడియో గేమ్స్, సెల్ ఫోనులు అంటే ఏమిటో తెలియవు. 2G అంటే ఏమిటో తెలియదు,4G అంటే అసలు తెలియదు, స్టెం సెల్ల్స్ అంటే మొహం తెల్ల బోతుంది.వాళ్ళే మన అమ్మలు, నాన్నలూ మనకు చదువు చెప్పిన గురువులు.

  శాస్త్ర పరిశోధనల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పరిశోధనలు చేసిన వాళ్ళూ/చేస్తున్న వాళ్ళూ మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్పిన వాటికి విలువ ఉంటుంది.

   
 67. Anonymous Says:
 68. రావు లక్క రాజు గారు ఆ పేరు తో రాసేది ప్రవీణ్ శర్మ అనే పెద్ద పెర్వేర్టర్ . వాడి తో మాటలు మీకు టైం వేస్ట్ తప్ప ఏమి ఉండదు . శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారి దయచేసి ఇతన్ని బ్లాక్ చేసి బ్లాగరుల కి మనస్సాంతి కలిగించండి .

   
 69. SHANKAR.S Says:
 70. "యూదు, క్రైస్తవ, ఇస్లాం మతాల ప్రకారం దేవుడు సర్వ వ్యాపితుడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఒక్కో దేవుడు ఒక్కో లోకంలో ఉంటాడు."

  భలే చెప్తావు ప్రవీణూ. బహుశా నీకు "ఇందుగలడందు లేదని సందేహము వలదు" అన్న పద్యం తెలియదనుకుంటా.

  అన్నట్టు ప్రవీణూ ఊహ వేరు, ప్రయోగం వేరు అన్నావు కదా.

  బాగానే చెప్పావు కానీ మీ మార్క్స్ ప్రతిపాదించిన సిద్దాంతాలు ఊహలా? ప్రయోగాలా? ఒక వేళ అవి వట్టి ఊహలే అని నువ్వంటే వాటికి ఇంత విలువ ఎందుకు ఇస్తున్నావ్ మరి? లేదా ప్రయోగం అంటావా? ప్రాక్టికల్ గా మార్క్సిజం వైఫల్యాలు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి.

   
 71. విశేఖర్ గారి బ్లాగ్‌లో సమాధానాలు చదివిన తరువాత కూడా నువ్వు అవే ప్రశ్నలు అడిగితే ఎవడు సమాధానం చెపుతాడు. హిందూ పురాణాలలో నిజంగా సైన్స్ ఉంటే ఇన్ని వేల సంవత్సరాలలో ఇండియా ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదు, ఒకప్పుడు ఇండియన్ల కంటే వెనుకబడిన జాతివాళ్ళైన బ్రిటిష్‌వాళ్ళు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందారు అనే ప్రశ్నకే మీ దగ్గర సమాధానం లేదు. అరిగిపోయిన రికార్డ్‌లా పాత ప్రశ్నలు ఎందుకు?

   
 72. SHANKAR.S Says:
 73. "విశేఖర్ గారి బ్లాగ్‌లో సమాధానాలు చదివిన తరువాత కూడా నువ్వు అవే ప్రశ్నలు అడిగితే "

  ఎక్కడో ఎవరో ఏదో బ్లాగ్ లో రాసిన ప్రతీదీ అందరూ చదువుతారని ఎలా అనుకుంటావ్ ప్రవీణ్? నీకంటే పనీ పాటా లేక బేవార్స్ గా ప్రతి బ్లాగ్ కి వెళ్లి చెత్త కామెంట్లు పడతావు. మాకు బోలెడు పనులు మరి. నీలా అన్ని బ్లాగులకి తిరగాలంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఆ బ్లాగు నేను చదవలేదు కానీ మేటరేంటో చెప్పు.

  "అరిగిపోయిన రికార్డ్‌లా పాత ప్రశ్నలు ఎందుకు?"

  నువ్వే అరిగి పోయిన రికార్డ్ లా అవే పాత సమాధానాలు చెప్తున్నావ్ కానీ ఇంతకీ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పు. మార్క్స్ సిద్దాంతాలు ఊహలా? ప్రయోగాలా?

   
 74. Anonymous Says:
 75. Praveen: Somebody is calling you here.

  http://picchipullamma.wordpress.com/2011/12/26/%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%87/

   
 76. ఒకప్పుడు ఇండియన్ల కంటే వెనుకబడిన జాతివాళ్ళైన బ్రిటిష్‌వాళ్ళు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందారు? ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడం సులభమే. వాళ్ళు పరిశోధనలని నమ్ముకున్నారు, మనం నమ్మకాలని నమ్ముకున్నాం. సామాజిక అభివృద్ధి కంటే వ్యక్తిగత నమ్మకాలే ముఖ్యమనుకుంటే సైన్స్ ఫలాలైన రైళ్ళూ, విమానాలూ ఎందుకు? ఎడ్ల బండ్లు ఎలాగూ ఉన్నాయి కదా. లారీలూ, గూడ్స్ ట్రైన్‌లు కూడా అనవసరం, పెరికలో వస్తువులు పెట్టి ఆ పెరికని గాడిద మీద పెట్టి రవాణా చెయ్యొచ్చు. సైంటిస్ట్‌లు ఏది కనిపెట్టినా దాని గురించి మన పూర్వికులకి ముందే తెలుసు, అవన్నీ వేదాలలోనే ఎప్పుడో వ్రాసారు అని అంటూ ఉంటే ఇక సైన్స్ ఎందుకు? వేదాలు చదివితే సరిపోతుంది కదా అనిపిస్తుంది.

   
 77. Anonymous Says:
 78. అలాగే సామాజిక అభివృద్ధి కంటే చవకబారు కమ్యూనిజమే ముఖ్యం అనుకునేవాళ్ళే ఆ దిక్కుమాలిన కారల్ మార్క్సు వెంటపడతారు.

   
 79. SHANKAR.S Says:
 80. ఒకప్పుడు ఇండియన్ల కంటే వెనుకబడిన జాతివాళ్ళైన బ్రిటిష్‌వాళ్ళు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందారు?

  జవాబు: అక్కడ ప్రవీణ్ లేడు కాబట్టి

   
 81. Anonymous Says:
 82. పై అజ్ఞాత
  వీళ్ళెవరో మన పెవీణుకి సరయిన జోడీలా ఉన్నారే బూతుల్లో. బాబూ తెలుగు వెబ్ మోడియా ఆ బ్లాగులోకి పోయి వాళ్లతో కొట్లాడుకో. ఇలా ప్రతీ చోటకి వచ్చి పోస్టుకి సంబంధంలేని కామెంట్లు పెట్టి మా బుర్రలు తినమాక

   
 83. Anonymous Says:
 84. //ఒకప్పుడు ఇండియన్ల కంటే వెనుకబడిన జాతివాళ్ళైన బ్రిటిష్‌వాళ్ళు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందారు?

  జవాబు: అక్కడ ప్రవీణ్ లేడు కాబట్టి

  kekasya keka

   
 85. Anonymous Says:
 86. >> ఎక్కడో ఎవరో ఏదో బ్లాగ్ లో రాసిన ప్రతీదీ అందరూ చదువుతారని ఎలా అనుకుంటావ్ ప్రవీణ్? నీకంటే పనీ పాటా లేక బేవార్స్ గా ప్రతి బ్లాగ్ కి వెళ్లి చెత్త కామెంట్లు పడతావు. మాకు బోలెడు పనులు మరి.

  అందుకే వీడి ఇంటర్నెట్ సెంటర్ దివాలా తీసింది.
  వీడు ప్రేమించిన అమ్మాయి ఛీ ఫో అని కాండ్రించి ఉమ్మేసింది. పాపం పెళ్ళి చేసుకోవటాని కి వీడికి అమ్మాయి దొరకకే బ్లాగుల్లో వీడి గోల. ఉజ్జోగం సజ్జోగం లేనివాడికి పిల్లనెవడిస్తాడు?

   
 87. Anonymous Says:
 88. అయ్యా శ్రీనివాస చక్రవర్తిగారూ
  నేనింతకాలం మీ బ్లాగు తప్పక చదివేవాడిని. ఇప్పుడు ఈ ప్రవీణ్ పుణ్యమా అని ఇటు చూడాలంటే భయమేస్తోంది. ఇతని కామెంట్లను కాస్త అదుపు చెయ్యగలరా? ఇంతని కామెంట్లు ఎక్కువ అవటం వల్ల రీడర్లు తగ్గిన బ్లాగులు నాకు చాలానే తెలుసు.

   
 89. మీకు మార్క్సిజం మీద ద్వేషం ఉంటే దాని గురించి వేరే బ్లాగ్‌లో వ్రాసుకోండి. ఇక్కడ చర్చ జరుగుతున్నది మార్క్సిజం గురించి కాదు, వేదాల గురించి.

   
 90. శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారు, నేను ఏ బ్లాగ్‌లో కామెంట్ వ్రాసినా అక్కడ చర్చతో సంబంధం లేని మార్క్సిజం గురించి వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేసి టాపిక్ డైవర్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ చిల్లర ట్రిక్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. వాళ్ళ కామెంట్లు డిలీట్ చెయ్యండి. పైగా నేను సంబంధం లేని విషయాలు వ్రాసానంటారు, వాళ్ళే ఆ విషయాలు వ్రాసి.

   
 91. శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారు, మీరు ఇక్కడ ఉన్న సంబంధం లేని కామెంట్లన్నీ డిలీట్ చెయ్యండి. గతంలో వీళ్ళు zurancinema.wordpress.com అనే బ్లాగ్‌లో ఇలాగే సంబంధం లేని కామెంట్లు వ్రాసారు.

   
 92. SHANKAR.S Says:
 93. "ఇక్కడ చర్చ జరుగుతున్నది మార్క్సిజం గురించి కాదు, వేదాల గురించి."

  అబ్బ ఛా. ప్రవీణూ నువ్వు చర్చకి సంబంధం ఉన్న కామెంట్ పెట్టమనడం భలే కామెడీగా ఉందిలే. నేను మార్క్సిజం గురించి మాట్లాడటానికి ఆ టాపిక్ ఎత్తలేదు. మేము నమ్మే దాంట్లో ఊహకి, ప్రయోగానికి తేడా ఉంది అని చెప్పిన నువ్వు నువ్వు నమ్మిన దాంట్లో కూడా తేడా చెప్పగలవా అని అడిగా.నువ్వు జవాబు చెప్పిన తరువాత నేను ఈ ప్రశ్న ఎందుకడిగానో నీకే అర్థమవుతుంది. చెప్పు మార్క్సిజం సిద్దాంతాలు ఊహా? ప్రయోగమా?

   
 94. Anonymous Says:
 95. నీ మెదడు నిజంగానే దెబ్బతింది ప్రవీణ్. ఈ పోస్టు భారతీయ సంస్కృతి గురించి. అనవసరంగా పోస్టుకి సంబంధంలేని వేదాల గురించి మాట్లాడింది నువ్వే. ఆ జూరాన్ బ్లాగు సంగతి కూడ నాకు తెలుసు. అక్కడ కూడా సంబంధంలేని కామెంట్లు పెట్టింది నువ్వే. మరీ ఎక్కువ నటించకు. చూడడానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది.

   
 96. మార్క్సిజం అనేది సామాజిక శాస్త్రం. ఈ బ్లాగ్ రచయిత శ్రీనివాస చక్రవర్తి సామాజిక శాస్త్రవేత్త కాదు కదా. జురాన్ బ్లాగ్‌లో రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుని సంబంధం లేని కామెంట్లు వ్రాసినవానిలాగే మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. మూఢ నమ్మకాలు ఎలాగూ సామాజిక అభివృద్ధికి వ్యతిరేకమే. కానీ ఇక్కడి చర్చ సైన్స్ అభివృద్ధి గురించి, సామాజిక అభివృద్ధి గురించి కాదు. అన్నీ వేదాలలోనే ఉన్నాయిష అనుకుంటే సైన్స్ కూడా అవసరం లేదనిపిస్తుంది. అందుకే వేదాలని విమర్శించాను. అంతే కానీ నేను మార్క్సిస్ట్‌నా, కాదా అనేది ఇక్కడ అనవసరమైన విషయం. అలాగే మార్క్సిజం గురించి చర్చ కూడా ఈ టాపిక్‌లో అనవసరం. రెండు హైడ్రోజెన్ ఆటమ్స్, ఒక ఆక్సీజెన్ ఆటమ్ కలిస్తే నీరు ఏర్పడుతుందని అందరూ ఒప్పుకుంటారు కానీ సమాజం విషయంలో అలా ఒప్పుకోరు. వాళ్ళు భౌతిక శాస్త్రం వేరు, సమాజం వేరు అని అనుకుంటారు. అలా అనుకునేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక భౌతిక శాస్త్రవేత్త దగ్గర మార్క్సిజం గురించి చర్చించడానికి ఎలా అవుతుంది? అందుకే ఇక్కడ మార్క్సిజం గురించి చర్చించడం అనవసరం అన్నాను. వేద జ్ఞానమే సర్వం అనుకుంటే సైన్స్ జ్ఞానం అవసరమనిపించదు. దాని గురించే ఇక్కడ చర్చ కానీ వేరే విషయాల గురించి కాదు.

   
 97. Divakar Says:
 98. "మేము నమ్మే దాంట్లో ఊహకి, ప్రయోగానికి తేడా ఉంది అని చెప్పిన నువ్వు నువ్వు నమ్మిన దాంట్లో కూడా తేడా చెప్పగలవా అని అడిగా.నువ్వు జవాబు చెప్పిన తరువాత నేను ఈ ప్రశ్న ఎందుకడిగానో నీకే అర్థమవుతుంది. చెప్పు మార్క్సిజం సిద్దాంతాలు ఊహా? ప్రయోగమా?"

  శంకర్ గారూ
  ఇతనిదగ్గర సమాధానం లేకనే కదా టాపిక్ కి సంబంధంలేకుండా అదేదో జూరాన్ బ్లాగు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు.

   
 99. SHANKAR.S Says:
 100. "కానీ ఇక్కడి చర్చ సైన్స్ అభివృద్ధి గురించి, సామాజిక అభివృద్ధి గురించి కాదు."

  సైన్స్ కి సామాజిక అభివృద్ధి కి ఉన్న సంబంధం గురించి తెలియని నీకు ఈ చర్చలో పాల్గొనే అర్హత లేదు ప్రవీణ్.

   
 101. Anonymous Says:
 102. >> రెండు హైడ్రోజెన్ ఆటమ్స్, ఒక ఆక్సీజెన్ ఆటమ్ కలిస్తే నీరు ఏర్పడుతుందని అందరూ ఒప్పుకుంటారు

  నిన్ను కాదు నీకు సైన్స్ నేర్పించిన వాడిని పట్టుకుని తన్నాలి దీనికి. సైన్స్ అసలు తెలియనివాడివి సైన్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడతావురా నాయనా? ఇక్కడి చర్చ మరి సామాజిక అభివృద్ధి గురించి కాకపోతే మరి ఆ విషయం ఎందుకు తీసుకొచ్చావు? పిచ్చా?

  అవును పిచ్చే

   
 103. SHANKAR.S Says:
 104. నేనడిగిన దానికి నువ్వు జవాబు చెప్పాక నా ప్రశ్న అసంబద్ధం కాదని నిరూపిస్తాను అని చెప్తుంటే వినకపోతే ఎలా ప్రవీణ్? జవాబు చెప్పగలవా లేదా? అది చెప్పు

   
 105. శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారు, ఇదే వీళ్ళ మోడస్ ఓపరాండీ. వీళ్ళు ఇక్కడి చర్చతో సంబంధం లేని మార్క్సిజం గురించి అడిగితే ఆ సంబంధం లేని ప్రశ్నలకి నేను సమాధానం చెప్పలేదు. సమాధానం చెప్పకపోయినా అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పు అని మళ్ళీ అడిగి తరువాత నేనే సంబంధం లేని ప్రశ్న వేశానని వాదించారు. వీళ్ళ చిల్లర ట్రిక్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఒకవేళ వీళ్ళు అడిగిన సంబంధం లేని ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పినా నేనే సంబంధం లేని విషయాలు వ్రాసాసని వాదిస్తారు.

   
 106. Zilebi Says:
 107. ప్రవీణు,

  చక్కటి మాట అన్నావు "వేద జ్ఞానమే సర్వం అనుకుంటే సైన్స్ జ్ఞానం అవసరమనిపించదు"
  = వెల్ సేడ్

  అనదర్ స్టార్ టపా గోయింగ్ గ్రేట్ గన్స్ ఇన్ ట్వెంటీ పన్నెండు!!


  చీర్స్
  జిలేబి.

   
 108. Divakar Says:
 109. Water is formed by 4 Hydrogen Atoms (2H2) and 2 Oxygen Atoms (O2) leading to 2 Water Molecules (2H2O).

   
 110. భౌతిక శాస్త్రాల బ్లాగ్‌లో సామాజిక శాస్త్రాల గురించి చర్చించకూడదు అని నేను వ్రాస్తే సామాజిక శాస్త్రాల ప్రస్తావన నేనే తెచ్చానని వాదించారు. నిజానికి సామాజిక శాస్త్రమైన మార్క్సిజం గురించి అడిగి టాపిక్ డైవర్ట్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించింది వాళ్ళేనని ఒప్పుకోరు.

   
 111. Anonymous Says:
 112. శ్రీనివాస చక్రవర్తిగారూ ఇతనికున్న సైన్స్ పరిజ్ఞానమేపాటిదో మీకు అర్థమయి ఉండాలి. ఇక ఇతని కామెంట్లు ఉంచేదీ లేనిదీ మీ విజ్ఞతకే వదిలివేస్తున్నా.

   
 113. జురాన్ బ్లాగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు చాలా బ్లాగుల్ని ఇలాగే కంపు చేశారు. కనుక వీళ్ళు వ్రాసిన సంబంధం లేని కామెంట్లని డిలీట్ చెయ్యండి.

   
 114. శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారు, మీది సామాజిక శాస్త్రాల బ్లాగ్ కాదు, కేవలం భౌతిక శాస్త్రాల బ్లాగ్ అనుకుంటే ఆ సంబంధం లేని కామెంట్లని డిలీట్ చెయ్యండి. వాళ్ళు సామాజిక శాస్త్రాల గురించి అడిగిన ప్రశ్నలకి నేను సమాధానం చెప్పకపోయినా నేనే సంబంధం లేని కామెంట్లు వ్రాసానని వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు.

   
 115. Anonymous Says:
 116. పొట్టకూటి, షంక్రూ సొల్లొసి కబుర్లు సాలహే.. ప్రవీణ్ గాడు పాయింటే సెపుతుండు. జవాబియ్యండమ్మా

   
 117. SHANKAR.S Says:
 118. "మీది సామాజిక శాస్త్రాల బ్లాగ్ కాదు, కేవలం భౌతిక శాస్త్రాల బ్లాగ్ అనుకుంటే "

  ఒక్క సారి తల పైకెత్తి ఈ బ్లాగ్ టైటిల్ కింద ఉన్న బార్ చూడు ప్రవీణ్. అక్కడ భౌతిక, రాసాయన శాస్త్రాలతో పాటు ఆర్ధిక శాస్త్రం కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ(( ఇప్పుడు చెప్పు ఏమన్నావ్?

   
 119. శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారు, శంకర్ వ్రాసిన కామెంట్లు డిలీట్ చెయ్యండి. మార్క్సిజం గురించి చర్చించడానికి విశేఖర్ లాంటి బ్లాగులు ఉండగా వాటి గురించి ఇక్కడ వ్రాసి టాపిక్ డైవర్ట్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పైగా నేనే సంబంధం లేని విషయాలు వ్రాసానని వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ మార్క్సిజం గురించి సమాధానం చెప్పినా నేనే సంబంధం లేని విషయాలు వ్రాసానని వాదిస్తారు. టాపిక్‌ని వాళ్ళు డైవర్ట్ చేసి నేను డైవర్ట్ చేశానని చెప్పడానికే చర్చతో సంబంధం లేని మార్క్సిజం గురించి అడిగారు.

   
 120. SHANKAR.S Says:
 121. ఏం జవాబివ్వాలో చేతకాక నువ్వు ఉడుక్కుంటుంటే చూడ్డానికి భలే సరదాగా ఉంది ప్రవీణ్. :)))))

   
 122. మార్క్సిజాన్ని ద్వేషించేవాళ్ళ కోసం http://rexcurry.net లాంటి వెబ్‌సైట్‌లు చాలా ఉన్నాయి. మీరు అవి చదువుకోవచ్చు. ఇక్కడ చర్చతో సంబంధం లేని మార్క్సిజం గురించి అడగొద్దు. చక్రవర్తి గారు, వీళ్ళ కామెంట్లు డిలీట్ చెయ్యండి.

   
 123. SHANKAR.S Says:
 124. హ హ హ హ కిం.ప.దొ.న. నవ్వలేక చస్తున్నా ప్రవీణ్

   
 125. నవ్వుకో. నాకేమీ నష్టం లేదు. సంబంధం లేని కామెంట్లు వ్రాసింది నువ్వేనని తెలిసిన తరువాత నువ్వు నవ్వుకుంటే ఎంత, నవ్వుకోకపోతే ఎంత? http://apmediakaburlu.blogspot.com/2012/01/blog-post_02.html ఇక్కడ ఇంత కంటే కామెడీ ఉందిలే. ఇక్కడ కూడా నవ్వుకో.

   
 126. Divakar Says:
 127. సామాజిక అభివృద్ధి కంటే వ్యక్తిగత నమ్మకాలే ముఖ్యమనుకుంటే సైన్స్ ఫలాలైన రైళ్ళూ, విమానాలూ ఎందుకు? ఎడ్ల బండ్లు ఎలాగూ ఉన్నాయి కదా.

  పై వాక్యం రాసింది ప్రవీణే కదా? సామాజిక అభివృద్ధి గురించిన మొదటి కామెంటు అది.

   
 128. SHANKAR.S Says:
 129. నవ్వుకోడానికి అక్కడ కూడా నీ కామెంట్లు ఉన్నాయా? ఉంటె చెప్పు వెంటనే వస్తా

   
 130. Divakar Says:
 131. శంకర్ గారూ
  మళ్ళీ మీకు సమాధనం చెప్పలేక సంబంధంలేని ఏపీ మీడియా కబుర్ల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాడు చూస్తున్నారా?

   
 132. Anonymous Says:
 133. దీనిని బట్టీ తేలింది ఏమిటంటే కేవలం వేదాలలో ఉన్నవే ఊహాలు మార్క్సిజంలో ఉన్న పచ్చి బూతులు కూడా నిజాలే అని ఒప్పేసుకోవాలన్నమాట.

   
 134. దివాకర్ ఎలియాస్ శంకర్, సైన్స్ లేకపోతే సమాజం అభివృద్ది చెందదు. ఇది తెలిసిన విషయమే కదా. నువ్వు ఎన్ని దొంగ పేర్లైనా పెట్టుకుని ఏవో లేని రంధ్రాలు చూపించి ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. నువ్వు అలా అడిగితే నేను సంబంధం లేని ప్రశ్నలకి సమాధాం చెపుతాననుకోవచ్చు. సమాధానం చెపితే నేనే టాపిక్ డైవర్ట్ చేశానని నువ్వు వాదించొచ్చు. జురాన్ బ్లాగ్ టైమ్ నుంచి మీరు అలాగే ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు కదా. మీ మైండ్‌లో ఏముందో నాకు తెలియదా?

   
 135. SHANKAR.S Says:
 136. ప్రవీణూ అంటే అన్నాను అని ఉక్రోషపడతావ్ కానీ నువ్వు ఇచ్చిన లింక్ కి ఇక్కడ టాపిక్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? ఇప్పటికి ఐదారు సైట్ల పేర్లు చెప్పావ్. నేను అడిగిన దానికి జవాబు మాత్రం చెప్పలేకపోయావ్. నేను నిన్ను అడిగిన ప్రశ్న అసంబద్ధం కాదని నిరూపిస్తాను మొర్రో అంటే అదోదిలేసి ఇలాంటి తింగరి జవాబులు చెప్తే ఎట్టా చెప్పు?

   
 137. zurancinema.wordpress.com లో వీళ్ళు వ్రాసిన సంబంధం లేని కామెంట్లకీ, ఇక్కడ వీళ్ళు వ్రాసిన సంబంధం లేని కామెంట్లకీ తేడా కనిపెడితే కోటి రూపాయలు బహుమతి.

   
 138. నీకు కామెడీ కావాలన్నావు కదా, నీ లాంటోళ్ళకి అదే సరైన ప్లేస్ అని అక్కడికి వెళ్ళమన్నాను శంకర్. కమీడియన్లు ఉండాలిసింది ఇక్కడ కాదు, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని రేప్‌లు చేసే దగ్గరే కదా. అది చదివితే మీరు అక్కడ పడతారనే మీకు ఆ లింక్ ఇచ్చాను. అక్కడ మీరు ఎన్ని సంబంధం లేని కామెంట్లు వ్రాసినా డిలీట్ చేసే మా గురువు గారు ఉన్నారులే.

   
 139. Divakar Says:
 140. శంకర్ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పలేక తికమక పడుతూ సంబంధంలేని కామెంట్లు పెడుతోంది నువ్వే ప్రవీణు.

   
 141. SHANKAR.S Says:
 142. "వీళ్ళు వ్రాసిన సంబంధం లేని కామెంట్లకీ, ఇక్కడ వీళ్ళు వ్రాసిన సంబంధం లేని కామెంట్లకీ "

  ఇక్కడ "వీళ్ళు" అంటే ఎవరు ప్రవీణ్?

   
 143. Divakar Says:
 144. ప్రవీణ్ రాసిన గత పది పదిహేను కామెంట్లలో ఒక్కటీ ఈ టాపిక్కి సంబంధించినవి కావు.

   
 145. సమాధానం చెప్పకపోయినా నేను సంబంధం లేని కామెంట్లు వ్రాసానని మీరు అంటారని నాకు ముందే తెలుసు నాయనా. లిటెరల్‌గా ఇది కూడా సంబంధం లేని కామెంటే కదా.

   
 146. Anonymous Says:
 147. Reply to: నెలవంక Says: Posted on January 1, 2012 3:31 AM
  మనం శతాబ్దాలుగా ఓడిపోతూ వచ్చాం. పరాయి దేశాలనుంచి వలస వచ్చిన ప్రతి చిన్నా, చితకా విదేశీ తెగలు కూడా మనల్ని సులువుగా పడగొట్టి రాజ్యాలేలగలిగాయి. లోపం మనలోనే ఉంది. దాన్ని పట్టుకోకుండా మనం గతాన్ని పూజించడం వరకే ఆగిపోతే సత్ఫలితాలు రావేమో

  పరాయి దేశాలని మనం ఆక్రమించుకోవడానికి వెళ్ళక పోవటం వల్లే వాళ్ళు మన మీద పడ్డారు. భారత భూభాగం తప్ప మిగిలిన ప్రపంచం అంతా యుద్ధాలలోనే మునిగి తేలేది. Though the kings fought between themselves they did not reach out to other corners of world to conquer.

  ika mee 2nd comment.
  సులువుగా పరాయి పాలనకు తలవంచేస్తాము.
  ఇది మనమే కాదు ఏ దేశ ప్రజలైనా చేసేదే. యూరొపులో ప్రజలు కూడా ఇలగే తలవంచారు శత్రుదేశాల దాడులకి

   
 148. Anonymous Says:
 149. పెవీణూ, సమాధానం లేక కామెంట్లు డిలీట్ చెయ్యమని అడుక్కుంటున్నావా? పాపం నిన్ను చూస్తుంటే జాలేస్తోంది.

   
 150. Anonymous Says:
 151. zurancinema.wordpress.com లో వీళ్ళు వ్రాసిన సంబంధం లేని కామెంట్లకీ, ఇక్కడ వీళ్ళు వ్రాసిన సంబంధం లేని కామెంట్లకీ తేడా కనిపెడితే కోటి రూపాయలు బహుమతి.

  *****

  వీడి బతుక్కి వీడు బతికేడి అద్దెల మీద , కోటి రూపాయలు ఇస్తాడట యెడ నుంచి తెస్తాండ నాయనా ?

   
 152. SHANKAR.S Says:
 153. "దివాకర్ ఎలియాస్ శంకర్, సైన్స్ లేకపోతే సమాజం అభివృద్ది చెందదు. ఇది తెలిసిన విషయమే కదా. నువ్వు ఎన్ని దొంగ పేర్లైనా పెట్టుకుని ఏవో లేని రంధ్రాలు చూపించి ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. "

  కమాన్ ప్రవీణ్ కాస్తైనా బుర్ర వాడు. "ఎలియాస్" అనేది ఎప్పుడు వాడతారు అనేది అయినా తెలుసుకో. ఇంత పిచ్చి నా జఫ్ఫా ఏంటి నువ్వు?

   

Post a Comment

postlink

సైన్సు పుస్తకాలు ఇక్కడ నుంచి కొనవచ్చు.. click on image

అంతరిక్షం చూసొద్దాం రండి

"తారావళీ సూపర్ ట్రావెల్స్" తరపున స్వాగతం... సుస్వాగతం!" "తారావళీ సూపర్ ట్రావెల్స్" గురించి ప్రత్యేకించి మీకు చెప్పనవసరం లేదు. తారాంతర యాత్రా సేవలు అందించడంలో మాకు 120 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. మా హెడ్ క్వార్టర్స్ భూమి మీదే ఉన్నా, సౌరమండలం బయట మాకు చాలా బ్రాంచీలు ఉన్నాయని మీకు బాగా తెలుసు. అంతరిక్షానికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నొక్కండి

Printer-friendly gadget

Print

ఈ బ్లాగులోని పోస్ట్ లు ఆటోమేటిక్ గా మీ మెయిల్ ఇన్బాక్స్ లోకి చేరడానికి మీ ఈ-మెయిల్ ఐడీని ఎంటర్ చేసి చందాదారులు కండి Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Total

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers

archive

Popular Posts

Follow by Email